Spotkanie z technikiem architektury krajobrazu

W dniu 8.02.2016 r. dla uczniów klas trzecich Gimnazjum zorganizowano pogadankę z panią Anną Oczadły – absolwentką Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu na temat zawodu technik architektury krajobrazu oraz florysta. Prelegentka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła predyspozycje do w/w zawodu. Zajęcia odbyły się w ramach doradztwa zawodowego. Gimnazjaliści wykazali duże zainteresowanie tematem, zadawali pytania.

Inicjatorem działania była Magdalena Klima – doradca zawodowy w naszym Gimnazjum.

Magdalena Klima

Skip to content