Spotkanie z Ewą Wawoczny – animatorką kultury, reżyserem filmowym, instruktorką kultury dawnej

23 września 2015 r. odwiedziła naszą szkołę niezwykła osoba – pani Ewa Wawoczny, na co dzień nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Raciborzu. Reżyser filmów fabularnych, animator kultury (nagroda przyznana w 2008 roku), członek Rady Rycerskiej Ogólnopolskiego Bractwa Rycerskiego, współorganizator kilkuset międzynarodowych imprez historycznych w Polsce i za granicą, instruktorka kultury dawnej w Polsko-Czeskim Centrum Szkolenia Rycerstwa, pobierała naukę średniowiecznej kaligrafii łacińskiej i iluminatorstwa w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Krakowie. Jej biogram znajduje się w jednym z wydań „Encyklopedii biograficznej znanych Polek i Polaków Who is Who”.

Pani Ewa jest też autorką książki „Legendy i podania z powiatu raciborskiego” (rok wydania 2012), dlatego została zaproszona przez dyrektora ZS w Krzanowicach – dr Kornelię Lach, by podzielenia się swoim doświadczeniem związanym ze zbieraniem tekstów, źródłami, do których dotarła oraz pracą nad publikacją.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klas I-III Gimnazjum. Wysłuchali prelekcji pt. „Sekrety górnośląskich podań i legend”, z której dowiedzieli się, czym jest podanie, a czym legenda. Wiedzą, że podanie to opowieść związana z konkretną społecznością, miejscem, obyczajem, nazwą, mająca na celu wyjaśnienie ich powstania, wyglądu bądź charakteru, zazwyczaj wykorzystuje elementy fantastyki. Natomiast legenda to opowieść fantastyczna, nasycona pierwiastkami cudowności i niezwykłości, głównie z życia świętych i męczenników. Nasi uczniowie poznali, jakie są przyczyny powstawania tego typu tekstów – u ich genezy należy doszukiwać się ludzkich lęków i obaw, np. przed miejscami tajemniczymi, pełnymi grozy i zagadkowości. Postacie demoniczne (m.in. lelki, klekanice, mory, hasermany) są zapewne wytworami naszej wyobraźni. Jednak przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści związane są z naszymi wyobrażeniami, wierzeniami i przesądami.

Żywimy nadzieję, iż spotkanie pomoże dzieciom i młodzieży w spisaniu legend i podań oraz zachęci ich do udziału w Gminnym Konkursie Literackim „Znane i nieznane legendy gminy Krzanowice organizowanego w ramach Programu „Działąj lokalnie” pt. „Lokalne legendy naszym bogactwem, źródłem poczucia wspólnoty i zachętą do działania”.

Spotkanie było niecodzienną lekcją dziedzictwa kulturowego w regionie. W jednym czasie mogło brać w niej udział ponad 150 uczniów! Dziękujemy Pani Dyrektor za ciekawy pomysł i za organizację prelekcji, a zaproszonego gościa podziwiamy za tak rozległe zainteresowania.

W organizacji spotkania pomogły nauczycielki: mgr Aleksandra Osadnik, mgr Marcela Szymańska.

                                                                                  Marcela Szymańska

Skip to content