Spotkanie informacyjne z dzielnicowym dla uczniów klasy siódmej

W dniu 26.10.2022 r. (środa) uczniowie klasy VII wzięli udział w  spotkaniu informacyjnym w zakresie przeciwdziałania narkomanii, które przeprowadził dzielnicowy Gminy Krzanowice Sebastian Reszuta. Głównym celem zajęć było dostarczenie wiedzy nt. narkotyków/dopalaczy, obalenie mitów nt. środków psychoaktywnych, uświadomienie młodych ludzi o konsekwencjach ich zażywania i uzależnieniu. Przedstawiona została prezentacja multimedialna,  slajdy zdjęć dokładnie obrazowały konsekwencje wynikające ze stosowania substancji psychoaktywnych. Dzielnicowy omówił także ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 Alina Strzeduła – pedagog szkolna

Skip to content