Spotkanie informacyjne dla uczniów klas VII

W dniu 21.05.2019 r. (wtorek) uczniowie klas VII (38 uczniów) wzięli udział w  spotkaniu informacyjnym w zakresie przeciwdziałania narkomanii, które przeprowadził asp. sztab. Krzysztof Klimek, dzielnicowy Gminy Krzanowice. Głównym celem zajęć było dostarczenie wiedzy nt. narkotyków/dopalaczy, obalenie mitów nt. środków psychoaktywnych, uświadomienie młodych ludzi o konsekwencjach ich zażywania i uzależnieniu. Przedstawiona został prezentacja multimedialna. Slajdy zdjęć dokładnie obrazowały konsekwencje wynikające ze stosowania  substancji psychoaktywnych.

Warsztaty zostały  zrealizowane w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach – TYGODNIA PROFILAKTYKI  oraz w ramach programu profilaktyki uniwersalnej Smak życia, czyli debata o dopalaczach we współpracy z Państwową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

Dodatkowo w ramach działań Tygodnia Profilaktyki  pedagog szkolny A. Wiśniewska przygotowała gazetkę dla uczniów i rodziców nt. Stop hejtowi! Stop hejterom!

W dniu 22.05.2019 r. odbyła się także pedagogizacja rodziców uczniów klas IV Szkoły Podstawowej z policjantem K. Klimkiem nt. Cyberzagrożeń. Dzielnicowy uświadomił  rodziców o formach cyberprzemocy oraz  poinformował o mechanizmach leżących u źródeł cyberprzemocy. Poszerzył wiedzę na temat konsekwencji grożącym sprawcom cyberprzemocy.

Alina Wiśniewska

Skip to content