„Senior z wigorem” – współpraca młodzieży z seniorami gminy Krzanowice

Wszyscy zapewne wiemy, że w gminie Krzanowice realizowany jest projekt profilaktyczny „Senior z wigorem, czyli partycypacja społeczna osób starszych”, do którego (z inicjatywy dyrektor Kornelii Lach i wychowawców klas) aktywnie włączyła się młodzież gimnazjalna z klas II i III.

23 listopada br. uczniowie klasy III b brali udział w debacie na temat roli i znaczenia wolontariatu, zasadności działań ludzi młodych na rzecz seniorów. Gośćmi na spotkaniu, które odbyło się w Domu Kultury w Krzanowicach, byli: burmistrz, zastępca burmistrza oraz sekretarz, radni Rady Miejskiej, nasza pani dyrektor i animatorka Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika, która zaprezentowała dobre praktyki współpracy międzypokoleniowej realizowane w innych śląskich gminach.

Kolejne działanie projektowe zorganizowane zostało 30 listopada br. w Zespole Szkół w Krzanowicach. Tym razem młodzież klas II we współpracy z seniorami opracowała wspólne przedsięwzięcie, które chciałaby wdrożyć do realizacji, tj. imprezę plenerową o charakterze sportowym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informatycznej. Warsztaty prowadziła p. Mariola Jakacka (animatorka kultury, instruktorka edukacji globalnej, członkini Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK).

Działania te były dla naszych uczniów zupełnie nowym doświadczeniem. Młodzież nauczyła się szacunku do osób starszych, czerpania z ich mądrości życiowej. Projekt „Senior z wigorem” obala mit funkcjonujący w naszym społeczeństwie, że człowiek starszy jest pasywny, zamknięty na otaczający go świat, nie rozumie współczesnego świata i nie podąża za postępem cywilizacyjno-technologicznym. Dobrze potwierdzają to wypowiedzi naszej młodzieży:

  • Podczas pracy w grupie nasi seniorzy okazali się świetnymi partnerami do rozmowy…
  • Szybko nawiązaliśmy nić porozumienia…
  • Podobał mi się serdeczny stosunek moich kolegów i koleżanek do naszych seniorów…
  • Nasi panowie seniorzy mieli poczucie humoru, było wesoło i naprawdę fajnie …  
  • Imponuje mi ich wiedza o świecie …

Zapewne te dwa spotkania były zaczynem do wzmocnienia integracji międzypokoleniowej w gminie Krzanowice.

Marcela Szymańska

Skip to content