„Sąd nad papierosem” – happening

27  kwietnia br. w naszej szkole miało miejsce ciekawe wydarzenie podsumowujące Tydzień Profilaktyczny. Był to happening pt. Sąd nad papierosem przygotowany przez uczniów Gimnazjum.

Happening wg encyklopedii Wikipedia „charakteryzuje się bezpośredniością, otwartością formalną, często z elementami improwizacji, aktywizujące widza, często jako wyraz nieskrępowanej ekspresji twórczej, i otwarcia formuły dzieła, wprowadzenia akcji w czasie (happening wywodzący się z plastyki), wprowadzenia elementu amatorskiego (happening wywodzący się z teatru). W swoim przebiegu może być połączeniem akcji – czynności z przedmiotami, obiektami (często specjalnie do tego celu spreparowanymi), wytwarzaniem dźwięków. Happening może wynikać również ze specyfiki miejsca”.

Uczniowie gimnazjum przy głośnej muzyce, w mundurach strażackich przeszli podczas przerwy korytarzami szkoły, wzbudzając zaskoczenie, zainteresowanie i zdziwienie uczniów.  Następnie na dziedzińcu szkoły gimnazjaliści demonstracyjnie zniszczyli papierosa i wrzucili go do kosza. Cała  akcja była krótkim, ale ciekawym wydarzeniem, spełniającym kryteria wyżej podanej definicji.

Aleksandra Osadnik

Skip to content