„Ryba rybie radę dała…”, czyli Gminny Konkurs Logopedyczny

„Rybaczki”, „Smok Wawelski” czy „Wyliczanki Grzegorza” to tylko niektóre wierszyki, jakie w piątek 4 listopada można było usłyszeć w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krzanowicach.

4 listopada o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Krzanowicach rozpoczął się Gminny Konkurs Logopedyczny pt. „Wierszyki łamiące języki”, zorganizowany  w ramach programu profilaktycznego „Żyj zdrowo, bezpiecznie i baw się koniecznie”. Krzanowicką szkołę odwiedziły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie. Uczniowie rywalizowali ze sobą w 3 kategoriach: klas I, II i III. Do konkursu mogły przystąpić dzieci, które objęte są pomocą logopedyczną.

Po uroczystym przywitaniu przez Panią Dyrektor dr Kornelię Lach, głos zabrała Joanna Kandziora – logopeda ZS w Krzanowicach oraz pomysłodawczyni konkursu. Powitała uczestników, przedstawiła jury w składzie: Pani Katarzyna Łozińska – emerytowana polonistka, Pani Beata Piwowarczyk – logopeda w gminie Pietrowice Wielkie oraz Pani Iwona Ceglarska  – logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu oraz przedstawiła cel konkursu.

Dzieci recytowały wierszyki z głoskami syczącymi, szeleszczącymi, świszczącymi, szumiącymi oraz głoską r. Uczniowie, biorący udział w konkursie, prezentowali postępy w nauce prawidłowej i pięknej wymowy. Po zakończeniu części głównej, jury udało się na naradę. W tym czasie pozostali na sali uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych prowadzonych przez Beatę Kaleję-Gorzalnik oraz Deborę Kosel. Jury  konkursu miało nie mały problem z wyłonieniem zwycięzcy w każdej kategorii. Po długich i burzliwych naradach postanowiło przyznać nagrody:

w kategorii klas I

  1. Machowska Julia – ZS Krzanowice
  2. Krautwurst Wojciech – ZS Krzanowice
  3. Krautwurst Kamil – ZS Krzanowice

w kategorii klas II

  1. Nowak Maria – ZSP Wojnowice
  2. Siwoń Maksymilian – ZS Krzanowice
  3. Wramba Marta – ZS Krzanowice

w kategorii klas III

  1. Ploch Wiktoria – ZSP Borucin
  2. Laura Pieczarek – ZSP Wojnowice
  3. Emilia Jachim – ZSP Borucin

Debora Kosel

Skip to content