Ruszyła realizacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

Ze środków masowego przekazu wiemy, że w województwie śląskim od początku 2015 roku dopalaczami zatruło się 1600 młodych ludzi. W lipcu odnotowano tragiczny bilans zatruć, zmarły dwie osoby: 19-latek, który najprawdopodobniej przyjął substancję o nazwie „Mocarz” oraz 24-latek w następstwie spożycia „rozpałki do grilla”. Ogółem w całym województwie odnotowano ponad 800 zatruć dopalaczami, 550 osób trafiło do szpitali. Ponadto od dnia 1 lipca 2015 r. zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – m.in. o rozszerzenie listy substancji zakazanych o 114 nowych pozycji dotychczas  zakwalifikowanych jako dopalacze. 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Śląski Kurator Oświaty zaproponowali kompleksowe działania profilaktyczne poprzez wprowadzenie w całym województwie programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół gimnazjalnych pn. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka. Nasze Gimnazjum uczestniczy właśnie w tym programie.

Program „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. 

Jest to program profilaktyki uniwersalnej, bazujący na metodach aktywizujących, takich jak m.in. warsztaty, akcje informacyjno-edukacyjne, eventy, happeningi, wystawy, konkursy, … Realizacja działań z tej tematyki zakończy się w maju 2016 roku.

Koordynatorem programu na terenie naszej szkoły jest p. pedagog – mgr Iwona Marciniecka.  

Marcela Szymańska

Skip to content