Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Krzanowicach

 

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Krzanowicach, następnie zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie spotkali się w sali gimnastycznej krzanowickiej szkoły.

Ten dzień był szczególnie ważny dla tych przedszkolaków, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej. W tej emocjonującej chwili towarzyszyli im rodzice, a niektórym nawet dziadkowie.

Po wejściu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor ZS w Krzanowicach, dr Kornelia Lach. Zwróciła się do uczniów w następujących słowach:

Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! Przed Wami nowa karta życia i nowy rok szkolny. Tamten został podsumowany, świadectwa rozdane, rachunki rozliczone. Znów zaczynamy od nowa. Trzeba wyznaczyć sobie nowe cele. Dlatego nam dla Was już dzisiaj pierwsze zadanie domowe: zapiszcie na kartce papieru swoje plany, zadania, zamierzenia i cele, jakie pragniecie osiągnąć. Następnie przynieście je wychowawcy na pierwsze zajęcia, a on przekaże je mnie. Wasze koperty umieścimy w szkolnym archiwum. A w czerwcu po nie sięgniemy i porównamy, co udało się Wam zrealizować. A ja ze swej strony życzę Wam, by te plany się spełniły. Ale aby tak się stało, musicie coś z siebie dać. Niech Wam przyświeca hasło Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie….”

Pani Dyrektor skierowała także kilka ciepłych słów w stronę rodziców najmłodszych uczniów, sześcio- i siedmiolatków. Dodała im otuchy i zapewniła, że ich pociechy w szkole będą bezpieczne, zostaną otoczone troskliwą opieką. Prosiła jednak, by nie wyręczać ich w obowiązkach, ponieważ właśnie dzięki nim nauczą się pracowitości, odpowiedzialności, obowiązkowości i koleżeństwa.

Na zakończenie Kornelia Lach złożyła zebranym życzenia:

Życzę Wam, by był to dobry rok, pełen sukcesów i zadowolenia. Niech każdy dzień nowego roku szkolnego przyniesie Wam dużo radości i satysfakcji”.

W dalszej części uroczystości głos zabrał zastępca burmistrza Krzanowic, mgr Jarosław Gałkowski. W jego przemowie pojawiły się także życzenia skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Następnie dyrekcja szkoły, wraz z proboszczem oraz zastępcą burmistrza, dokonała uroczystego otwarcia nowej świetlicy Szkoły Podstawowej.

Potem przed publicznością zaprezentowali się przedszkolacy. Był też czas na złożenie podziękowań nauczycielom przedszkola: dyrektor Alicji Kaletce, Michalinie Ploszce, Joannie Krupie, Krystynie Glasman, Justynie Musioł za przygotowanie uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Po podziękowaniach najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie o następującej treści:

W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście: wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym dla kolegów i koleżanek, swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom”.

Poznali także swoje nowe wychowawczynie: mgr Gabriela Hnida – kl. I a, mgr Jolanta Śliż – kl. I b, mgr Judyta Absalon – kl. I c oraz publicznie, na scenie, zostali pasowani na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Krzanowicach.

Ślubowanie złożyli również uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum.

Uroczystość zakończyła się przedstawieniem wychowawców wszystkich klas oraz nowych nauczycieli (ks. Tomasz Cymbalista, nowy wikariusz krzanowickiej parafii).

Po części oficjalnej dzieci i młodzież spotkały się w klasopracowniach. W atmosferze radości przywitały się ze swoimi rówieśnikami oraz wychowawcą.

W roku szkolnym 2015/2016 naukę w Zespole Szkół w Krzanowicach rozpoczęło 80 uczniów (51 uczniów w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej oraz 29 uczniów w klasie pierwszej Gimnazjum).

Marcela Szymańska

Skip to content