Promocja naszej szkoły w Sułkowie (woj. opolskie)

W sobotę, 4 listopada br., braliśmy udział w spotkaniu z okazji 128. rocznicy urodzin dra Feliksa Steuera – wybitnego językoznawcy i dialektologa rodem z Sułkowa (woj. opolskie, powiat baborowski).

Z tej okazji pani dyrektor dr Kornelia Lach wygłosiła obszerny referat nt. „Wizerunku kobiety w gwarowej twórczości Feliksa Steuera”. Jego uzupełnieniem była prezentacja multimedialna archiwalnych zdjęć obrazujących życie ludności wiejskiej przełomu XIX i XX wieku.

W części artystycznej zaprezentował się nasz kabaret „Krzanowickie omy” prowadzony przez p. Bożenę Kreis. Tym razem wystąpili również chłopcy – „opy” narzekający na swoje wymagające małżonki. Omy natomiast wypominały swoim mężom wszystkie niedociągnięcia i zaniedbania. Ośmioosobowy zespół w składzie: Marta Plura, Julia Kerner, Laura Śliwka, Weronika Sławik, Oliwia Stroka, Paweł Joszko, Dawid Pohlmann, Dawid Urbas bawił uczestników spotkania komizmem słowa i sytuacji.

Przed publicznością zaprezentowała się także Paulina Herzog – laureatka X edycji Międzynarodowego Konkursu Gwary Laskiej. Uczennica przygotowana przez p. Anidę Kaczmar przedstawiła dwa utwory Feliksa Steuera: wiersz „Bydzie padać” oraz fragment prozy opisujący żniwa na XIX-wiecznej sułkowskiej wsi. Trzeba zauważyć, iż nie była to zwykła recytacja, a pięknie odegrany monodram (z wykorzystaniem oryginalnego chłopskiego stroju kobiecego, rekwizytów, muzyki).

Cieszy fakt, że nasza utalentowana młodzież rozwija swoje zdolności aktorskie pod okiem nauczycieli pasjonatów i rozsławia dobre imię szkoły nie tylko w naszym lokalnym środowisku, ale również poza granicami powiatu czy województwa.

M.Sz.

Skip to content