Profilaktyka uzależnień

W dniu 19.02.2020 r. uczniowie kl. VII a  wzięli udział w warsztatach profilaktycznych nt. ,,Świadome wybory”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicielki PPP w Raciborzu:  p. M. Wójcik i p. B. Kołodyńską. Ich głównym celem było szerzenie wiedzy na temat zagrożeń społecznych, uzależnień, nabywanie umiejętności umożliwiających uniknięcie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych, stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u młodzieży, wzmocnienie poczucia własnej wartości, a przede wszystkim zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne wybory i decyzje.

Alina Strzeduła

Skip to content