PROFILAKTYKA NARKOMANII Warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. VI a i b Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ,,Marihuana – prawda i mity”

W dniu 07.12.2017 r. w Szkole Podstawowej w Krzanowicach zrealizowano program profilaktyczny ,,Marihuana – prawda i mity”. W warsztatach mających na celu profilaktykę narkomanii wzięło udział  26 uczniów kl. VI a i b Szkoły. Zajęcia trały 2 godziny lekcyjne, ich koszt wynosił 350 zł. Prowadzącym był Maciej Brudkowski, przedstawiciel Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach. Spotkanie zostało poprowadzone w prosty i treściwy sposób przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej. Przekazana została wiedza i informacje dotyczące problemu uzależnienia od narkotyków, sposobów zapobiegania takim problemom, obalono także mity nt. uzależnień. Na koniec zajęć uczniowie wypełnili krótką  ankietę nt. marihuany. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminy Krzanowice przeznaczonych na profilaktykę narkomanii.

W dniu 12.12.2017 r. przygotowana została przez pedagoga szkolnego gazetka dla uczniów  i rodziców nt. STOP  narkotykom/ dopalaczom.

Pedagog szkolny

Alina Wiśniewska

Skip to content