PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA ORAZ INNYCH  ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH (zajęcia dla uczniów klas VIII)

W ramach współpracy  naszej szkoły z Gminą w tym roku szkolnym realizowane są działania  gminnego projektu pn. ,,Nasz wspólny cel – bezpieczeństwo ponad wszystko – edukacja dla bezpieczeństwa” w ramach programu MSWiA ,,Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020″.

W dniu 08.10.2019 r. odbyły się warsztaty dla uczniów kl. VIII z zakresu Crash testy- Testy odpowiedzialnego młodego  kierowcy – profilaktyka pojazdów pod wpływem środków uzależniających prowadzone przez p. Aleksandra Szczepańskiego. Zajęcia te miały przede wszystkim na celu wyrobienie u uczniów myślenia przyczynowo – skutkowego. W tym celu właśnie prowadzący  uświadomił młodzież, jak zachowuje się umysł i ciało osoby w stanie nietrzeźwym. Jak wolna jest reakcja na bodźce. Głównym atutem warsztatów  była obecność stymulatorów takich jak: miernik czasu reakcji, alkogogle. Dzięki tym urządzeniom uczniowie mogli sprawdzić swoją koordynację wzrokowo- ruchową, a także zbadali swoją szybkość reakcji na bodziec. Warsztaty praktyczne poprzedził miniwykład dotyczący statystyk kierowców, pieszych, alkoholu i innych środków uzależniających mających wpływ na przyczyny wypadków, mity z CB radia a fakty oraz inne czynniki, które warunkują zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków – zmęczenie, telefon komórkowy. Warsztaty zakończyły się ankietą przed- oraz powarsztatową oraz ankietą sprawdzającą poziom wiedzy nt. faktów i mitów  dotyczących alkoholu.

 W dniu 09.10.2019 r. miało miejsce kolejne działanie  w ramach projektu  realizowane przez funkcjonariusza Policji, przedstawiciela Ruchu Drogowego w Raciborzu p. Piotra Bednarskiego skierowane  było również do  uczniów kl. VIII i ma służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach gminnych i całego kraju, a przede wszystkim podniesieniu świadomości  w zakresie zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, celowości zapinania pasów bezpieczeństwa, używania telefonów komórkowych.

W celu prowadzenie skutecznej profilaktyki w tym zakresie planuje się również  spotkanie z rodzicami uczniów kl. VIII, które zaplanowane jest na 23.10.2019 r. Poprowadzą je K. Klimek i  P. Bednarski.

  pedagog szkolny: mgr Alina Strzeduła

Skip to content