Pożegnanie uczniów klas III Gimnazjum

19 czerwca 2017 roku odbył się komers, w którym wzięli udział uczniowie klas trzecich, ich wychowawcy oraz nauczyciele gimnazjum. Natomiast 22 czerwca 2017 roku miało miejsce uroczyste pożegnanie uczniów klas III – absolwentów Gimnazjum w Krzanowicach. Jak co roku uroczystość ta rozpoczęła się o godz. 17.00 mszą świętą, podczas której homilię wygłosił ks. proboszcz, Tomasz Gierga. Następnie w sali gimnastycznej uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczycielami uczestniczyli w uroczystej akademii. Swoją obecnością zaszczycili nas zastępca burmistrza – p. Jarosław Gałkowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców – p. Monika Wramba.

Uroczystości przyświecało motto: „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Do uczniów oraz ich rodziców bardzo ciepłe słowa skierowała dyrektor dr Kornelia Lach. Głos także zabrali goście. Następnie, dziękując za te trzy lata oraz życząc wszystkiego dobrego uczniom oraz ich rodzicom, przemawiali wychowawcy klas: Adam Gębski (klasa IIIa) oraz Janusz Duda (klasa IIIb), zapraszając każdego ucznia na scenę oraz mówiąc kilka słów o nim.

Potem głos oddano młodzieży, która pożegnała się przygotowaną specjalnie prezentacją, uwzględniającą ważne chwile w ich gimnazjalnej edukacji. Były przepiękne zdjęcia oraz filmy, które bardzo ujęły wszystkich, jak i rozbawiły uczestników tej uroczystości.

Na zakończenie uczniowie wręczyli dyrektorowi pamiątkowe tabla, które zawisną na szkolnym korytarzu.

W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Krzanowicach ukończyło 36 uczniów.

Janusz Duda

Skip to content