Pożegnaliśmy ostatni rocznik gimnazjalistów

Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich Gimnazjum w Krzanowicach odbyło się 17 czerwca br. w godzinach popołudniowych.

Obie wychowawczynie wygłosiły mowy do swoich wychowanków, w których podzieliły się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami odnośnie ich rozwoju, dojrzewania i sukcesów. Wspominały pracę w zespołach klasowych oraz wskazywały drogi, które mogą zaprowadzić absolwentów do spełnienia marzeń odnośnie ich dorosłego życia. Przekonywały, że podejmowanie trudnych wyzwań i koncentracja na wytyczonym celu zaowocują umiejętnością rozwiązywania problemów w przyszłym życiu.

Nauczycielki podziękowały też rodzicom gimnazjalistów za ich wsparcie, matczyną i ojcowską miłość, wyrozumiałość, sumienność i obowiązkowość, które pozwoliły młodym ludziom łatwiej pokonywać szkolne progi i bariery, by spokojniej przejść przez ten etap w życiu.

Po wystąpieniu każda z wychowawczyń najpierw zaprosiła na scenę swoich uczniów wzorowych i ich rodziców. Wyróżnionym trzecioklasistom dyrektor szkoły założył bordowe birety, a przewodniczący Rady Rodziców wręczył pamiątkowe albumy. Następnie przekazano listy gratulacyjne ich rodzicom.

W dalszej części spotkania na scenie zjawili się pozostali uczniowie, których uhonorowano granatowymi biretami.

Były też wręczone podziękowania dla rodziców za ich pracę na rzecz szkoły.

W końcu przyszedł czas, gdy sceną zawładnęli uczniowie.

Najpierw złożyli podziękowania dyrektorowi, nauczycielom i pracownikom szkoły, później, indywidualnie, wyrażali swoją wdzięczność rodzicom.

Potem pokazali swoje prezentacje multimedialne, w których  każda klasa w inny sposób ukazała swoje marzenia i wspomnienia z pobytu w szkole.

Kulminacyjnym punktem wystąpienia młodzieży był jej gremialny śpiew, zawierający swoiste credo, co spowodowało, że odtąd każdy z uczestników spotkania wie, co młodym w duszy gra, bo nie samą nauką uczeń przecież żyje.

Na zakończenie przedstawiciele III A i B wręczyli swoje tabla dyrektorowi, z nadzieją, że zostaną dołączone do galerii wszystkich absolwentów Gimnazjum w Krzanowicach.

J. Draganek-Cybulska

Skip to content