PODSUMOWANIE WYCIECZKI KLAS TRZECICH GIMNAZJUM DO OŚWIĘCIMIA I KRAKOWA

18 października około godz. 7.30 uczestnicy wycieczki ruszyli autokarem w kierunku Oświęcimia, do którego dojechali około godz. 10.20.

Następnie podzieleni na grupy uczniowie zwiedzali z przewodnikami  Muzeum KL Auschwitz oraz podobóz Birkenau.

Podczas zwiedzania terenu byłego obozu młodzież zachowywała się wzorowo, zadawała dodatkowe pytania przewodnikom, wykazała się wiedzą, taktem i dyscypliną. Uczciła pamięć pomordowanych zapaleniem zniczy i minutą ciszy.

Około godz. 15.30 uczestnicy wycieczki rozpoczęli spacer po Krakowie, który przebiegał zgodnie z planem. Później grupa wyruszył a w drogę powrotną do Krzanowic, gdzie o 22.40 uczniów odebrali rodzice.Zrealizowano wszystkie wyznaczone cele wycieczki,co w przyszłości pozwoli uczniom wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności nie tylko w szkole, ale i w życiu dorosłym.

J. Draganek-Cybulska

Skip to content