Podsumowanie Gminnego Konkursu Literackiego „Są takie dni, kiedy w duszy pada deszcz”

 

17 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół w Krzanowicach już w świątecznej atmosferze, niezwykłym teledyskiem Ani Wyszkoni „Od nieba do nieba”, który może być pewnego rodzaju hymnem o pokoju, miłości, o relacjach z naszymi bliskimi, rozpoczęto podsumowanie Gminnego Konkursu Literackiego „Są takie dni, kiedy w duszy pada deszcz”.

Konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Wojnowic przy współpracy z krzanowicką szkołą, przeprowadzony został w miesiącu listopadzie br. Realizacja działania finansowana była przez budżet Województwa Śląskiego w ramach Wzmacniania rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku dla zadania o nazwie: „Razem łatwiej i weselej”.

Na konkurs wpłynęło 25 prac. Komisja konkursowa w składzie: Alina Wiśniewska (przewodnicząca), Marcela Szymańska i Danuta Adamczyk (członkinie) zapoznała się z treścią złożonych prac i je oceniła. Zadanie miała trudne, bo wszystkie prace były oryginalne i bardzo  prawdziwe. Było w nich wiele przeżyć, emocji i uczuć. Niejednokrotnie komisji zakręciła się łezka w oku, ale też i podziw dla dojrzałości pisarskiej autorów.

Wyniki konkursu:

  • w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
  1. miejsce Emilie Kocjan (ZSP w Borucinie)
  2. miejsce Zuzanna Świtalska (ZSP w Wojnowicach)

wyróżnienia: Ewa Walach i Martyna Jakubit (ZSP w Borucinie)

  • w kategorii gimnazjum:
  1. miejsce Justyna Hanka
  2. miejsce ex equo: Paulina Ternka i Anna Pośpiech
  3. miejsce: Laura Ehr

wyróżnienia: Paulina Herzog, Paulina Miczajka i Sandra Gajda. 

Uczennice do konkursu zostały przygotowane przez nauczycielki języka polskiego: Annę Kolbuch (ZSP w Borucinie), Urszulę Buczek (ZSP w Wojnowicach), Anidę Kaczmar i Marcelę Szymańską (ZS w Krzanowicach).

Nagrodzone uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrodę rzeczową (młodzieżowa książka, kalendarz-notes na 2016 rok, długopis i ołówek w etui, słodycze).

Podczas podsumowania konkursu młodzież gimnazjalna zaprezentowała program artystyczny: Paulina Ternka (kl. IIIa) odczytała wzruszający list do matki, Magdalena Pohlmann (kl. IIb) zaśpiewała „Niewidzialną dłoń” z repertuaru Natalii Kukulskiej, Anna Pośpiech z Sarą Lopocz (kl. IIIb) przedstawiły prezentację multimedialną pt. „Współczesne uzależnienia młodzieży, ich wpływ na zachowanie i sposoby radzenia sobie z nimi”.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele samorządów uczniowskich (przygotowani przez Aleksandrę Osadnik) złożyli zaproszonym gościom, dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom oraz uczniom świąteczne życzenia.

W spotkaniu brali udział zaproszeni goście: Rita Serafin (sekretarz Urzędu Miejskiego), Małgorzata Krzemien (kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Danuta Adamczyk (koordynator Gminnego Programu ds. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy), Zbigniew Woźniak (prezes Stowarzyszenia Pałac w Wojnowicach-wczoraj, dziś, jutro).

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz jego podsumowanie była Marcela Szymańska.

Foto: Aleksandra Osadnik, Natalia Kretek (kl. IIa)

Skip to content