Pamiętamy…

31 października w godzinach przedpołudniowych zgromadziliśmy się na szkolnym korytarzu, by na chwilę zatrzymać się w pędzie codzienności i zastanowić się nad symboliką zbliżających się dni.

Ks. Daniel Jaszczyszyn uświadomił nam, co nauka Kościoła katolickiego mówi o Uroczystości Wszystkich Świętych, z kolei p. Marcela Szymańska przybliżyła tradycyjne zachowania, nakazy i zakazy obowiązujące dawniej w kulturze wiejskiej. Poznaliśmy także znanych ze świata mediów ludzi, którzy odeszli od nas w 2023 roku. Dłużej zatrzymaliśmy się przy osobie śp. Wandy Półtawskiej (wieloletniej przyjaciółki św. Jana Pawła II). Prezentowane treści uzupełniły: recytacja wiersza ,,Śpieszmy się” (w wyk. Julii Płotek) oraz odczyt utworu ,,Pan od przyrody” (Hanna Filip i Jakub Reisky) dedykowanego zmarłym nauczycielom naszej szkoły. Przypomniano nam nazwiska zmarłych (nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów), którzy wiele lat związani byli z krzanowicką szkołą.

Cześć ich pamięci…

Głos zabrała również p. Monika Sacharczuk, która opowiedziała o kolejnej inicjatywie Samorządu Uczniowskiego, jaką była zbiórka zniczy. Zauważyła, że bardzo chętnie przyłączyliśmy się do akcji. Zaraz po apelu klasy siódme pod opieką p. Dominiki Urbas i p. Moniki Sacharczuk udały się na cmentarz, by chwilą modlitwy i złożeniem zapalonych zniczy na grobach zmarłych (nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły) uczcić ich pamięć.

Inicjatorką apelu była p. Marcela Szymańska.

Skip to content