Otrzymaliśmy certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY

Z radością informujemy, iż Szkoła Podstawowa w Krzanowicach dołączyła do uczestników Programu Wiarygodna Szkoła.

Program Wiarygodna Szkoła obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Jego głównym założeniem jest wskazanie i wyróżnienie placówek oświatowych, które dzięki odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom.

Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Szkoły podstawowe wyróżniane są na podstawie EWD, czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowywanej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Najważniejszym i jednocześnie niezbędnym warunkiem przystąpienia do Programu jest osiągnięcie przez szkołę wysokiego poziomu EWD. Szkoła w co najmniej dwóch podsumowaniach sprawdzianu po klasie VI musi wykazać wysoką efektywność EWD, oznacza to wtedy, że jest ona szkołą sukcesu. Kolejnym krokiem weryfikacji jest zdobycie co najmniej 40 pkt. za infrastrukturę (w tym bazę edukacyjną oraz sportową) oraz 40 pkt. w zakresie bezpieczeństwa. Są to kryteria ważne nie tylko z punktu widzenia szkoły, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Placówka po takim trzystopniowym procesie weryfikacji otrzymuje tytuł Wiarygodnej Szkoły. Misją Programu jest wyłonienie najlepszych szkół z całej Polski.

Certyfikat potwierdza prestiż szkoły oraz jej właściwe zarządzanie – podkreśla Joanna Budzicz – prezes Zarządu Wiarygodna Szkoła, w piśmie skierowanym do dyrektora Zespołu Szkół w Krzanowicach, Kornelii Lach. Program ma być także drogowskazem dla rodziców, którzy chcą wybrać dla swoich dzieci szkołę z perspektywą rozwoju.

Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach – uczestnik Programu – wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji.

Marcela Szymańska na podstawie informacji zawartych na stronie: www.wiarygodna-szkola.pl

Skip to content