Odszedł Profesor Marian Kapica – przyjaciel naszej szkoły

14 sierpnia br. w wieku 88 lat odszedł do wieczności dr hab. Marian Teodor Kapica, prof. PWSZ w Raciborzu i Uniwersytetu Opolskiego. Pan Profesor był wielkim przyjacielem krzanowickiej szkoły, wspierał nas we wszelkich działaniach innowacyjnych ukierunkowanych na rozwój dzieci i młodzieży. Podziwiał nasze grono za zaangażowanie i troskę o dziedzictwo kulturowo-językowe pogranicza śląsko-morawskiego, dlatego też z wielką radością przewodniczył komisji konkursowej Międzynarodowego Konkursu Gwary Laskiej ,,Morawske rzadzyni selske hospodyni” (10 edycji). W murach naszej szkoły studentki Pana Profesora odbywały praktyki, prowadziły też badania pedagogiczne w ramach seminariów licencjackich. Śp. Profesor niejednokrotnie bardzo pochlebnie wypowiadał się o naszych nauczycielach na łamach uczelnianych czasopism. Budującą recenzję odnaleźć możemy np. w ,,Eunomii” 2008, nr 9 (22), s. 25, która była Jego reakcją na publikację ,,Szkoła na pograniczu polsko-czeskim” pod red. Kornelii Lach. Pisał wówczas tak:

Autorami wszystkich tekstów są nauczyciele tej szkoły, na czele z Panią Dyrektor dr Kornelią Lach. Piszą o swojej Szkole z ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym, gdyż sami osobiście od lat kreują Jej niepowtarzalny wizerunek, kształtują osobowość swych wychowanków, często bezinteresownie, w sposób unikalny stymulują rozwój ich zainteresowań i uzdolnień. Są po prostu Mistrzami w tym zawodzie. Jest to niezbity dowód na to, że dobra szkoła może funkcjonować nie tylko w centrum dużego miasta, otoczona wspomagającymi ją licznymi placówkami oświatowymi, do której uczęszczają z reguły dzieci z uprzywilejowanych społecznie rodzin. Okazuje się, że taką dobrą szkołą może być także szkoła w małym środowisku.

Po przejściu na zasłużoną emeryturę śp. Profesor nadal pamiętał o naszej szkole, składając na ręce dyrektor Kornelii Lach czy to życzenia świąteczne, czy pozdrowienia, ciepło wspominając przy tej okazji chwile spędzone wśród nas.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 18 sierpnia br. Prochy śp. Prof. Mariana Kapicy spoczęły w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu. W ostatniej drodze towarzyszyli Panu Profesorowi: najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi, przedstawiciele środowiska naukowego, włodarze Raciborza, przedstawiciele przeróżnych instytucji. Naszą szkołę reprezentowała Marcela Szymańska, która w imieniu całej społeczności złożyła na mogile śp. Profesora symboliczną wiązankę kwiatów.

Spoczywaj w pokoju Panie Profesorze!

M.Sz. 

 

Foto: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2022/08/16/prof-marian-teodor-kapica-wspomnienie/ (odczyt: 22.08.2022)

Skip to content