Obchody Dnia Europy w naszej szkole

14 czerwca br. uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym Na Fali przygotowali apel z okazji Dnia Europy, którego celem było ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych.

O tym, jak ważna jest znajomość języków obcych, uczniowie mogli przekonać się, oglądając humorystyczne scenki w wykonaniu młodych aktorów ukazujące skutki nieznajomości języków obcych w komunikacji z obcokrajowcami lub w czasie podróżowania po Europie.

Zaprezentowane sytuacje z życia miały uświadomić uczniom, że w obecnych czasach nauka języków jest konieczna. Opiekunki projektu (p. Anna Januszkiewicz i p. Dominika Urbas) zwróciły także uwagę, by wychowankowie starali się być bardziej otwarci na naukę języków i nie bali się konwersowania w znanym ich językach, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach ta umiejętność się im przyda.

Anna Januszkiewicz

Skip to content