,,Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy” – uroczyste pożegnanie absolwentów

Uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych (z udziałem rodziców) miała miejsce w czwartkowy wieczór (22 czerwca). To wzruszające wydarzenie rozpoczęliśmy udziałem w Mszy świętej dziękczynnej w intencji młodzieży. Druga część spotkania odbyła się w sali gimnastycznej szkoły.

Mottem przewodnim tegorocznego pożegnania były słowa: ,,Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”, których autorką jest Wisława Szymborska (wybitna poetka, laureatka literackiej Nagrody Nobla, patronka 2023 roku). Należy odczytywać je jako poetycką ilustrację przekonania, że los człowieka jest niepowtarzalny – niczego nie można przeżyć na nowo, poprawić czy rozstrzygnąć inaczej. Do powyższego cytatu odniósł się w mowie powitalnej p. Marcin Obrusnik – dyrektor szkoły. Zwrócił się do młodzieży w następujących słowach:

W podobnej sytuacji znaleźliście się dzisiaj WY – nie możecie cofnąć ani zatrzymać czasu. W Waszym życiu przez ostatnie osiem lat wiele się wydarzyło. Mogłem obserwować Wasz rozwój, pokonywanie przeszkód i osiąganie sukcesów. Widziałem Was, kiedy po raz pierwszy przekroczyliście próg tej szkoły jako absolwenci przedszkola – niepewni, z czym przyjdzie Wam się zmierzyć. Dzisiaj opuszczacie nasze mury jako młodzi ukształtowani ludzie, gotowi stawić czoło światu i zdobywać kolejne szczyty na drodze edukacji ponadpodstawowej (…). Wasze uśmiechnięte twarze, ufne spojrzenia są potwierdzeniem, że było Wam wśród nas dobrze, że czuliście się tutaj bezpieczni, choć każdy z Was był indywidualnością, miał inne potrzeby i oczekiwania wobec grona pedagogicznego.

Dyrektor podziękował także uczniom za zaangażowanie w życie szkoły i budowanie jej wizerunku. Swoje wystąpienie zakończył wzruszającymi życzeniami, by rozwijali talenty w innych szkołach, zawzięcie podążali za swoimi pasjami i realizowali marzenia.  I najważniejsze, by żyli tak, aby niczego nie musieli żałować.

Potem głos zabrali zaproszeni goście: p. Andrzej Strzedulla, który w podziękowaniach i życzeniach zwrócił uwagę, iż sam jest absolwentem krzanowickiej szkoły. W imieniu Rady Rodziców wyrazy uznania za trud nauczania złożyła p. Monika Wramba.

W dalszej części uroczystości ze swoimi wychowankami pożegnali się ich wychowawcy: p. Dominika Urbas i p. Zbigniew Szymański. W swoich przemowach wracali do minionego czasu i z sentymentem wspominali pięć lat opieki nad swoimi uczniami. Następnie każdy otrzymywał biret (bordowy – wzorowi uczniowie, granatowy – pozostali uczniowie), a rodzice list gratulacyjny, w którym dyrektor dziękował za trud wychowania.

Był też czas na wspólne obejrzenie prezentacji multimedialnych przygotowanych przez absolwentów oraz przekazanie pamiątkowych tabli klasowych, które już niebawem zawisną na ściennej galerii i będą przypominały o wkładzie roczników 2009 i 2009 w życie krzanowickiej szkoły. Nowością w tym roku było podarowanie każdemu absolwentowi minitabla (w formacie A4) – stało się to z inicjatywy p. Krzysztofa Barcika, który też sfinansował wykonanie pamiątek.      

Uroczystość była dobrą okazją, by młodzi ludzi wyrazili wdzięczność swoim rodzicom, nauczycielom i przyjaciołom za udzielone im wsparcie i opiekę. Mieli także chwilę na refleksję i zrozumienie, że podróż ich życia nadal trwa, a przed nimi dalsza edukacja i niełatwe wybory.

W roku szkolnym 2022/2023 Szkołę Podstawową w Krzanowicach ukończyło 37 uczniów, w tym z wyróżnieniem 16 uczniów. Do grona najlepszych należą:

Dominika Deeg, Krzysztof Kolar, Wiktoria Krajs, Martina Obrusnik, Julia Paszenda, Marcela Polednik, Lena Prochaska, Julia Rodak, Amelia Rostek, Artur Śliwka (kl. 8 a) oraz Julia Cuber, Sara Konieczna, Samuel Kozubek, Maksymilian Siwoń, Sebastian Sławik, Daria Żurek (kl. 8 b).

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia!

W imieniu społeczności szkolnej

Marcela Szymańska

Skip to content