Nasz udział w uświetnieniu jubileuszu 100-lecia kościoła pw. św. Wacława w Krzanowicach

 

15 listopada w parafii Krzanowice obchodzono wyjątkowy jubileusz – 100-lecie poświęcenia świątyni pw. św. Wacława. Z tej też okazji mgr Róża Ośka (nasza katechetka) zorganizowała konkurs plastyczny „Dom Boży w swojej chwale”. Konkurs skierowany został do uczniów klas II i IV Szkoły Podstawowej. Prace wykonywały dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami. Efekt tej międzypokoleniowej współpracy był imponujący. Wpłynęło wiele przepięknych prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Były też zdjęcia, laurki z życzeniami. Komisja w składzie: mgr Aleksandra Osadnik, mgr Elżbieta Marcinowicz i mgr Róża Ośka wyłoniła najciekawsze prace. Ich wystawę można zobaczyć w parafialnym kościele. Inicjatorka konkursu składa serdeczne podziękowania pracownikom Urzędu Miejskiego w Krzanowicach (p. A. Jelonkowi, p. L. Kostce, p. W. Abrachamczykowi, p. Matioszek) za pomoc w przewiezieniu sztalug malarskich i tablic korkowych ze szkoły do kościoła.

W dniu jubileuszu naszą parafię zaszczycił swą obecnością sam abp. Alfons Nossol, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił do krzanowiczan okolicznościową homilię. Publicznego powitania arcybiskupa na początku mszy św. dokonał zespół „Krzanowickie Omy” przygotowany przez mgr Bożenę Kreis. Używając pięknej gwary laskiej, dziewczęta podkreśliły radość i wzruszenie mieszkańców spowodowane zarówno tak ważną uroczystością, jak i wizytą arcybiskupa. Swoje wystąpienie zakończyły życzeniami o następującej treści:

Tak my, krzynowske omy, wszyckim, a niejwiec Wam – Panie Arcybiskupie, dziekujimy, a winszujimy Wam Swate Boske Pożehnani, moc zdrawia a uciechy.

Swaty Wacławie, Wy nas posłuchejcie, a proście samego Pam Bóczka o pożehnani dla nas. Opatrujcie nas, a wszyckich tych, co przydu po nas

oraz wręczeniem arcybiskupowi bukietu białych kwiatów.  

Dziewczęta (wspólnie ze swoją opiekunką) czuły się zaszczycone, że mogły zaprezentować się przed tak ważną osobistością, którą jest abp. Alfons Nossol – „ad personam”, senior opolski.  

 

Marcela Szymańska

 

Skip to content