Nasi uczniowie uczestnikami warsztatów kształtujących różne umiejętności

Za nami cykl zajęć prowadzonych przez pracowników (psychologów i pedagogów) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.

W dniu  15.03.2023 r. odbyły się warsztaty dla uczniów kl. 2 b nt. ,,Trening przeciwdziałania agresji/przemocy”. Uczestnicy uczyli się kształtowania umiejętności opanowania i przezwyciężania  własnej złości  i  agresji.

Kolejne miały miejsce w dniach 20.03.2023 r. oraz 27.03.2023 r. – były to trzygodzinne spotkania dla uczniów klas ósmych z panią Beatą Jakubik – pedagog i doradcą zawodową – przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły, podjęcia decyzji i planowania swojej przyszłości oraz przygotowania do aktywnego poruszania się na rynku pracy.

Z kolei w dniu 05.04.2023 r. odbyły się zajęcia dla uczniów kl. 4a nt. ,,Klasa to nie samotna wyspa, czyli o umiejętności współpracy”. Zajęcia miały na celu integrację zespołu klasowego, wyćwiczenie umiejętności pracy w grupie oraz przedstawienie sposobów na rozwiązywanie konfliktów. Warsztaty przeprowadziły panie: Beata Kołodyńska (pedagog), Małgorzata Janiga (psycholog).

Zajęcia zrealizowano w ramach działań zaplanowanych w Programie Profilaktyczno-Wychowawczym na rok szkolny 2022/2023.

Alina Strzeduła – organizatorka spotkań

 

Grafika: https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/1060/cms/szablony/30359/zdjecia/orign/dz2.jpg

 

Skip to content