Nasi nauczyciele wyróżnieni za aktywność społeczną

20 października 2015 r. o godz. 1700 na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się debata podsumowująca projekt „Festiwal Historyczny – Krzanowice wczoraj, dziś i jutro”, w ramach drugiej edycji konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. W debacie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i osoby aktywnie działające w naszym środowisku lokalnym.

 

Podczas spotkania odbyło się wręczenie wyróżnień dla osób aktywnie działających w gminie. Wśród 30 wyróżnionych znaleźli się nauczyciele z naszego Zespołu Szkół:

  1. dr Kornelia Lach – za promowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  2. mgr Jan Lach – za zaangażowanie w sprawy mieszkańców Borucina, pracę dla parafii
  3. mgr Bożena Kreis – za pielęgnowanie tradycji regionalnych oraz rozwój działalności kabaretu „Krzanowickie omy”
  4. mgr Aleksandra Osadnik – za krzewienie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży kulturą i sztuką pogranicza polsko-czeskiego
  5. mgr Marcela Szymańska – za promowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego.

Potem wygłoszone zostały prelekcje:

  1. „Instytucje i organizacje w służbie obywatelom – na przykładzie miasta Krzanowice” (mgr Marcela Szymańska)
  2. „Rodzina wielopokoleniowa – jej rola i znaczenie w społeczeństwie” (mgr Marcin Obrusnik)
  3. „Dlaczego pomagam? – o aktywności społecznej seniora” (p. Krystyna Mandrysz).

 

Przed uroczystością oraz w czasie jej trwania prezentowane były filmiki „Krzanowice oczami dzieci” przygotowane przez naszych gimnazjalistów (pod kierunkiem mgr Aleksandry Osadnik).

Po referatach nastąpiło otwarcie wystawy prac oraz zbiorów archiwalnych (felietony, zapiski, fotografie) pt. „Śladami naszych przodków”. W pracach przygotowawczych do wystawy brały udział także: p. Aleksandra Osadnik i p. Marcela Szymańska. Podziękowania należą się również gimnazjalistom, którzy na potrzeby projektu wypożyczyli stare fotografie (prezentujące miejsca, wydarzenia i ludzi) z rodzinnych archiwów.

 

Uroczystość była okazją, by pochwalić i podziękować lokalnym działaczom, którzy swój wolny czas poświęcają dla dobra najbliższego otoczenia – „małej ojczyzny”.

 

 

Marcela Szymańska

 

 

Zdjęcia:

Grzegorz Nowak
Inspektor w Punkcie Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu

 

Skip to content