Nasi najmłodsi z występem na spotkaniu wigilijnym w Perle

18 grudnia 2015 r. w restauracji Perła miało miejsce spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Krzanowice wymagających pomocy i wsparcia. W tym roku na spotkanie to zaproszeni zostali … nasi najmłodsi uczniowie. Zespół teatralny przygotowany przez p. Iwonę Kamińską zaprezentował nagrodzoną na Międzynarodowym Konkursie Gwary Laskiej scenkę gwarową pt. „Nasze spuminki o chorze swate Cylii”, natomiast uczniowie p. Wery Ehr i p. Gabrieli Hnidy wykonali kilka rytmicznych i skocznych układów tanecznych o tematyce świątecznej. Dzieci swoimi występami umiliły czas wszystkim przybyłym na tę uroczystość.

Marcela Szymańska

Zdjęcia: fotoperla.eu, naszraciborz.pl

Skip to content