Nasi najmłodsi na szlaku poznawania Polski

23 listopada br. dzieci z klas: 2a, 2b i 3a w ramach programu ,,Poznaj Polskę” odwiedziły Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach oraz Opactwo Cysterskie w Rudach Raciborskich.

Zwiedzanie kopalni rozpoczęły od seansu w sali kinowej, w której to zobaczyły bajkę O rybce i poznały legendę mówiącą o powstaniu Zabytkowej Kopalni Srebra. Obejrzały także ekspozycję w budynku kopalni. Następnie wraz z przewodnikiem zjechały 40 m pod ziemię, aby podczas pieszej trasy poznać tajniki dawnej pracy górniczej, przepłynąć się łodziami i spotkać Skarbnika.

Z kolei w Rudach Raciborskich uczniowie zobaczyli kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP oraz przespacerowali się po parku krajobrazowym założonym w XVII wieku, podziwiając zabytki przyrody.

Dzięki wycieczce uczniowie mieli okazję poznać unikatowe obiekty, które z powodu swej okazałości zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, dzięki czemu są otaczane należytą ochroną.

Natalia Łasiuk

Skip to content