Nasi najlepsi uczniowie z Nagrodami Burmistrza

Zaraz po uroczystym zakończeniu roku szkolnego nasi najlepsi uczniowie (tzn. z wysoką średnią ocen, wzorowym zachowaniem, osiągnięciami na szczeblu województwa czy nawet kraju, zaangażowani w działania organizacji szkolnych) wraz ze swoimi rodzicami udali się na zaproszenie Pana Burmistrza Andrzeja Strzedulli do Urzędu Miejskiego na wspólne spotkanie. Był to czas na wręczenie wyróżnień najzdolniejszym uczniom (klas IV-VIII) z gminy Krzanowice, złożenie gratulacji ich rodzicom oraz rozmowę przy słodkim poczęstunku.

Włodarz naszej Gminy podkreślił, iż ,,zapewnienie jak najlepszych warunków do edukacji jest priorytetem władz samorządowych, dzięki czemu nasi uczniowie wyróżniają się nie tylko w powiecie, ale i w całym kraju. Zyskują solidne kompetencje, a także bez kompleksów kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych. Warto zauważyć, że solidną wiedzę łączą z pasjami sportowymi i kulturalnymi” (źródło: ,,Krzanowice i okolice” 2022, nr 4-6, s. 1).

W uroczystym spotkaniu brały udział także inne urzędniczki: p. Joanna Tkocz (sekretarz) oraz p. Justyna Lubecka (skarbnik).

Poniżej (w porządku alfabetycznym) podajemy naszych PRYMUSÓW:

 1. Lena Chmielewska (kl. 5a)
 2. Adam Fojcik (kl. 5a)
 3. Jakub Fojcik (kl. 5a)
 4. Magdalena Gębska (kl. 8a)
 5. Błażej Gębski (kl. 4a)
 6. Paulina Ottawa (kl. 4b)
 7. Julia Płotek (kl. 5b)
 8. Natalia Siwoń (kl. 8a)
 9. Kamila Sławik (kl. 8a)
 10. Patryk Ternka (kl. 8a)
 11. Weronika Urbas (kl. 6)
 12. Daria Żurek (kl. 7b).

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy im zapału do nauki w nowym roku szkolnym.

Marcela Szymańska

Foto: https://www.facebook.com/Gmina-Krzanowice-548729961993603/photos/pcb.1998256920374226/1998255477041037/ (odczyt: 25.06.2022)

Skip to content