Najlepsi uczniowie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Chemia w rolnictwie”

Organizatorem VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Chemia w rolnictwie” była Grupa Azoty S.A. w Tarnowie. Konkurs skierowany został do wiejskich szkół podstawowych na terenie Polski i obejmował uczniów klas 1 – 3.

Cele konkursu:

  • poszerzenie znajomości branży w jakiej działa Grupa Azoty wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich;
  • uświadomienie uczniom związku produktów wytwarzanych przez Grupę Azoty z ich codziennym życiem;
  • wzmocnienie wizerunku Grupy Azoty oraz budowanie poczucia, że jej obecność stanowi istotną wartość dla otoczenia;
  • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu;
  • pozyskanie materiału do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji związanych z działalnością Grupy Azoty.

Zanim dzieci przystąpiły do przygotowania prac konkursowych, zagościły w Świecie Grupaków, Obrońców Plonu! Obejrzały ich przygody w filmach edukacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Poznały bliżej sympatycznych bohaterów: Polę, Foska, Pulka i Zaksana. Dowiedziały się, że nawozy są przyjacielem gleby, a ich stosowanie jest niezbędne, by móc wyżywić ludzkość. 

Zgodnie z regulaminem Szkolna Komisja Konkursowa dokonała oceny 118 prac plastycznych i wybrała 6 najlepszych celem przesłania ich do ogólnopolskiego etapu. Najciekawsze prace, które należało przesłać do organizatora do dnia 31 października 2015 r., wykonali uczniowie:

Krzysztof Rzepka (kl. I a, opiekun: mgr Gabriela Hnida)

Dorota Świerczek (kl. III, opiekun: mgr Iwona Kamińska)

Kacper Kuziak  (kl. III, opiekun: mgr Iwona Kamińska)

Wiktoria Kocjan (kl. III, opiekun: mgr Iwona Kamińska)

Fabian Kruezji (kl. III, opiekun: mgr Iwona Kamińska) 

Dawid Marcinowicz  (kl. III, opiekun: mgr Jolanta Śliż)

Wszyscy uczniowie za udział w konkursie otrzymali kuferki z przyborami szkolnymi, natomiast szóstka najlepszych – nagrody książkowe, które zostały im publicznie wręczone przez panią dyrektor podczas apelu noworocznego (12.01.2016 r.)

Dzieci do konkursu przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Dziękujemy im za ich zaangażowanie i zmotywowanie wszystkich uczniów klas I-III szkoły podstawowej do udziału w tej ogólnopolskiej inicjatywie.

Marcela Szymańska

Skip to content