Nagroda MIESZKO A.D. 2014 dla dr Kornelii Lach

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzanowicach

uhonorowana nagrodą MIESZKO A.D. 2014

Rada Pedagogiczna, pracownicy oraz uczniowie szkoły w Krzanowicach z wielką radością przyjęli wiadomość o wyróżnieniu dr Kornelii Lach nagrodą Starosty Raciborskiego MIESZKO A.D. 2014 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury. Nagroda przyznawana jest corocznie osobom fizycznym na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego.

VII Gala Kultury Powiatu Raciborskiego odbyła się 1 lutego 2015 r. w Szymocicach. W tym roku nominowanych do nagrody zostało 15 wyróżniających się osób w następujących kategoriach:

1) twórczość literacka

2) animacja kulturalna

3) twórczość plastyczna

4) twórczość estradowa – taniec

5) twórczość estradowa – muzyka.

Dr Kornelię Lach do nagrody w kategorii „twórczość literacka” zgłosiło Stowarzyszenie „Pałac w Wojnowicach”.

Na stronie internetowej organizatora imprezy znaleźć można następującą informację o Nagrodzonej: Kornelia Lach – organizator przedsięwzięć kulturalnych w gminie Krzanowice. Nawiązała współpracę zagraniczną ze szkołami w Czechach, Słowacji, Ukrainie i Niemczech. Jest znaną w całej Polsce badaczką kultury pogranicza polsko-czeskiego. Bierze udział w konferencjach o tematyce regionalnej, promuje i zachęca do poznawania regionu, jego zwyczajów i obrzędów, języka, stroju ludowego, zabytków i postaci. Posiada imponujący dorobek naukowy. Jest autorką wielu książek o kulturze pogranicza polsko-czeskiego. Ostatnia wydana pozycja to „Kult św. Floriana w powiecie raciborskim.

Laureatka odebrała gratulacje i wiele ciepłych słów od rodziny, bliskich, znajomych, ze środowiska lokalnego. Pisemne wyrazy uznania dla Nagrodzonej wpłynęły od senatora RP Adama Zdziebły oraz dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki PWSZ w Raciborzu doc. dr Beaty Fedyn. Do gratulacji tych dołącza się społeczność Zespołu Szkół w Krzanowicach, życząc jednocześnie Pani Dyrektor wielkiej satysfakcji z „wypełniania swojej misji” oraz dalszych sukcesów.

W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów

ZS w Krzanowicach

Marcela Szymańska

Skip to content