Mikołajki w naszej szkole

Podobnie jak w latach ubiegłych dzień św. Mikołaja obchodziliśmy bardzo uroczyście. Najpierw uczniowie klas IV – pod opieką swoich wychowawców i pani dyrektor – brali udział w tradycyjnej procesji konnej do kościółka pw. św. Mikołaja, organizowanej w krzanowickiej parafii już od kilku wieków. Tam mieli okazję poznać dawny zwyczaj trzykrotnego objeżdżania świątyni przez jeźdźców, mogli podziwiać pięknie przygotowane do tej uroczystości konie. Uczestniczyli także w odpustowej mszy św. mającej charakter dziękczynny. Po powrocie do szkoły miało miejsce spotkanie z Mikołajem. Towarzyszyły mu aniołki rozdające prezenty wszystkim uczniom. Dzień ten był okazją, by przypomnieć sobie, kim był biskup z Miry oraz jakie zwyczaje mikołajkowe znane są w naszym kraju. 

Skip to content