Miejsca kultu w naszej okolicy – wycieczka rowerowa

12 maja br. uczniowie klas III naszego Gimnazjum brali udział w wycieczce rowerowej. Jej głównym celem było poznanie miejsc kultu w najbliższej okolicy. Przed wyjazdem uczestnicy zostali poinformowani o obowiązującym regulaminie i zasadach ruchu drogowego.  

Pierwszym miejscem odwiedzin był kościół parafialny pw. św. Wacława w Krzanowicach, gdzie na „pielgrzymów” czekał już ks. proboszcz Tomasz Gierga. Następnie udali się do najstarszego miejsca kultu w Pietraszynie – neogotyckiej kaplicy św. Barbary z roku 1884, ufundowanej przez tamtejszego piekarza Jana Trulleya. Podczas pobytu w tym miejscu uczniowie wraz z opiekunami, pod przewodnictwem ks. Tomasza Cymbalisty, odmówili Litanię Loretańską oraz poznali okoliczności powstania tego obiektu. W miejscowości szczególnym kultem czci się św. Barbarę, którą mieszkańcy mają za patronkę ciężkiej pracy na roli. Drugim obiektem sakralnym Jej poświęconym jest kubistyczny kościół z 1932, który gimnazjaliści nawiedzili i pokłonili się przed Najświętszym Sakramentem. Przed kościołem czekał na całą grupę p. Alfred Sternisko, pietraszynianin dobrze znający historię swojej parafii i miejscowości, który opowiedział o okolicznościach powstania kaplicy i kościoła. Po ciekawej relacji młodzież udała się do zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Krzyża w Gródczankach, w którym mogła wspólnie pomodlić się oraz podziwiać oryginalny, drewniany wystrój wnętrza świątyni. Po modlitwie, wspólnych pamiątkowych zdjęciach nadszedł czas na dłuższy odpoczynek i wspólne rozmowy. Następnym punktem pielgrzymki był kościół parafialny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich. Korzystając z uprzejmości tamtejszego ks. proboszcza Damiana Rangosza, nawiedzający mogli poznać życie tych niezwykłych świętych oraz historię kościoła i parafii. A później nadszedł czas na odpoczynek i posiłek. Po regeneracji sił uczestnicy wrócili malowniczą trasą rowerową do swoich miejscowości.

Mimo zmęczenia uczniowie, wraz z opiekunami, mile wspominają zorganizowaną wycieczkę. Dla młodych ludzi była to nie tylko okazja do zacieśnienia więzi rówieśniczych, ale także do pogłębienia swojej wiary.       

Pomysłodawcą i organizatorem wycieczki był ks. Tomasz Cymbalista, natomiast o bezpieczeństwo uczestników dbali: p. Debora Kosel, p. Teresa Sosna, p. Adam Gębski.  

ks. Tomasz Cymbalista

Skip to content