Magiczne słowa – warsztaty z profilaktyki zachowań agresywnych

W dniu 03.01.2023 r. dla uczniów klas pierwszych odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych nt. ,,Magiczne słowa”. Zajęcia przeprowadzone zostały przez przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu: psycholog p. Aleksandrę Cichon i pedagog p. Barbarę Lamla-Wochnik. 

Celem spotkania było przyswojenie i utrwalenie przez dzieci zasad kulturalnego zachowania się, umiejętności przestrzegania przyjętych zasad i norm społecznych, rozumienie i stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam) adekwatnie do sytuacji. W części praktycznej uczniowie chętnie odgrywali scenki z użyciem magicznych słów.

  Alina  Strzeduła – pedagog szkolny

Skip to content