MAGICZNE SŁOWA – warsztaty dla uczniów klas pierwszych

W dniu 13.11. 2019 r. dla uczniów klas I a i b naszej szkoły odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych nt. ,,Magiczne słowa”. Zajęcia te przeprowadzone zostały przez przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu: p. A. Cichon   i B. Wochnik. Celem spotkania było przyswojenie i utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się, umiejętności przestrzegania przyjętych zasad i norm społecznych, rozumienie i stosowanie zwrotów grzecznościowych: ,,proszę, dziękuję, przepraszam” adekwatnie do sytuacji.

  pedagog szkolny: Alina  Strzeduła

Skip to content