Liczny udział dzieci w Gminnym Konkursie Recytatorskim

W ramach „Tygodnia Profilaktyki” 28 maja br. w Szkole Podstawowej w Krzanowicach zorganizowano Gminny Konkurs Recytatorski Pozytywne myślenie, optymistyczny nastrój, czyli wiosna w literaturze, skierowany do uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII i gimnazjum.

Działaniu przyświecało kilka celów edukacyjno-profilaktycznych. Z najważniejszych wymienić należy:

 • budowanie poczucia własnej wartości oraz pozytywnego myślenia,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
 • promowanie talentów recytatorskich,
 • popularyzacja aktywnie wykorzystanego czasu wolnego poprzez rozwijanie pasji i zainteresowań.

 Młodsza grupa wiekowa prezentowała utwór liryczny nawiązujący do tematu Konkursu, natomiast młodzież poza poezją recytowała fragment prozy będący najczęściej opisem krajobrazu wiosennego czy przeżyć i emocji towarzyszących tej porze roku. Działanie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Chęć udziału w Konkursie zgłosiło 36 uczniów gminy Krzanowice. Jury w składzie: mgr Katarzyna Łozińska (polonista, przewodnicząca), mgr Beata Piwowarczyk (logopeda), mgr Alina Wiśniewska (pedagog szkolna, w zastępstwie za przedstawiciela GKRPA) w ocenie prezentacji „małych aktorów” brało pod uwagę następujące kryteria: pamięciowe opanowanie tekstu, właściwe tempo, wymowę i intonację, interpretację (czyli umiejętności aktorskie), ogólne wrażenie artystyczne/estetyczne.

Wśród laureatów znaleźli się:

1. w kategorii I (klasy IV-VI):

 • I miejsce: JAN SZEBEL (opiekun: mgr Tomasz Kandziora) i MARTA PLURA (opiekun: mgr Bożena Kreis),
 • II miejsce: MARIA NOWAK (opiekun: mgr Urszula Buczek) i JULIA CUBER (opiekun: mgr Marcela Szymańska),
 • III miejsce: DARIA RUDZOK (opiekun: mgr Urszula Buczek) i EMILIA GORZALNIK (opiekun: mgr Bożena Kreis),
 • wyróżnienia: NATALIA SIWOŃ (opiekun: mgr Anida Kaczmar), SARA KONIECZNA (opiekun: mgr Marcela Szymańska), KAMILA SŁAWIK (opiekun: mgr Anida Kaczmar), PATRYK TERNKA (opiekun: mgr Anida Kaczmar);2.

2. w kategorii II (klasy VII-VIII i gimnazjum):

 • I miejsce: WERONIKA ZGRZENDEK (opiekun: mgr Anida Kaczmar)
 • II miejsce: WIKTORIA SZEBEL (mgr Anna Kolbuch)
 • wyróżnienie: EMILIA OSADNIK (mgr Bożena Kreis).

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Ich fundatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach. Jej przewodniczący mgr Jarosław Gałkowski przyjął nasze zaproszenie i przysłuchiwał się występom uczestników, dokonawszy uprzednio, wspólnie z dr Kornelią Lach, uroczystego otwarcia Konkursu. Oni także pogratulowali zwycięzcom i wręczyli im upominki. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek oraz dyplomy za udział.

Organizatorem działania była Marcela Szymańska. 

M.Sz.

Skip to content