Laureaci XVI Gminnego Przeglądu Zespołów Artystycznych

Wczoraj, 26.04.2016 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach odbył się już XVI Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych. Na stronie internetowej organizatora czytamy, iż:  

Celem przeglądu była wymiana doświadczeń między zespołami i instruktorami oraz prezentacja części swego artystycznego dorobku, jak również rozwijanie kultury i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Jego celem była także konfrontacja i ocena dorobku artystycznego zespołów działających w szkołach, placówkach kultury i innych instytucjach Gminy Krzanowice. 

Wśród zaprezentowanych się 41 formacji artystycznych znaleźli się również uczniowie naszego Zespołu Szkół, zajmując następujące lokaty:

kategoria: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:

  • teatr – I miejsce: grupa teatralna p. Iwony Kamińskiej – scenka regionalna
  • taniec – I miejsce: zespół taneczny „Sprężynki”, układ „Kraina lodu”, III miejsce: duet taneczny: Emilia Gorzalnik i Aleksandra Hołda (opiekunem obu zespołów jest p. Beata Kaleja-Gorzalnik)

kategoria: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej: 

  • taniec – I miejsce: Miniformacja „Sprężynki” (opiekun: p. Beata Kaleja-Gorzalnik)
  • piosenka – I miejsce: Sara Niewrzella, II miejsce: Dawid Pohlmann, wyróżnienie dla zespołu wokalnego „Wiolinki” (nad wszystkimi opiekę sprawuje p. Kornelia Pawliczek-Błońska)

kategoria: uczniowie gimnazjum: 

  • piosenka – I miejsce: Magdalena Pohlmann (opiekun: p. Kornelia Pawliczek-Błońska)
  • teatr: zespół „Piątka” (opiekun: p. Anida Kaczmar).

Jury (w składzie: Teresa Mandrysz, Ewa Gotzmann, Katarzyna Łozińska) zwróciło uwagę na wysoki poziom przygotowania uczestników do przeglądu, dziękując tym samym instruktorom i opiekunom za ich zaangażowanie w pracę z młodymi ludźmi.

Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy na koncercie laureatów, którego termin poda dyrektor MOK-u, p. Marian Wasiczek.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i ich opiekunom. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły w lokalnym środowisku.

Marcela Szymańska

PS Zdjęcia do galerii pobrano ze strony: http://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/49734-xvi-gminny-przeglad-zespolow-artystycznych-w-krzanowicach.html [data odczytu: 27.04.2016]

Skip to content