„Krzanowickie Omy” na Bajtel Gali

4 lutego br. w Raciborskim Centrum Kultury odbyła się XIV Biesiada Śląska Szkół Specjalnych tzw. „Bajtel Gala”, której organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu. W tegorocznej edycji swój udział zgłosiły placówki z Raciborza, Krzyżanowic i Krzanowic. Podczas imprezy nauczyciele, uczniowie, podopieczni świetlic prezentowali wiersze, wyliczanki, dowcipy, piosenki w gwarze śląskiej. Na scenie w barwnych strojach tańczyli zarówno przedszkolacy, uczniowie oraz dorośli. Radosna atmosfera ogarniała każdego na wypełnionej po brzegi sali widowiskowej RCK-u.

Na zaproszenie organizatorów wystąpiły także „Krzanowickie Omy” w składzie: Julia Kerner, Oliwia Stroka, Laura Śliwka, Wiktoria Sławik i Karmen Kretek.

Pełen humoru tekst nawiązywał do karnawału i ostatków, czyli Tłustego Czwartku. „Omy” przechwalały się, ile i z czym upiekły krepli, jak i gdzie pożegnają karnawał. Wspominały huczne imprezy, biesiady i bale, opowiadając o bolesnych przygodach ich mężów:

Mój Alojz z balu dla fojermanów z modrym okim do dum przyszeł …

– Prał se?

– A kaj … Dwerzy od hajźla nie widzieł. Nie dość, że uż był ślepy, to terazki wcale nie widzi. Ale zowizo se nie da nic powiedzieć! Prajeł, co eszcze raz by szeł, choby mieł se w druhe ślepio piznuć.

– No ja, un tam wszycke baby obtańcował … Ja to widzieła. I z Lejochym co se za babu przeblik (…)

Publiczność przerywała występ kabaretu salwą śmiechu i nagradzała gromkimi brawami.

Aby przybliżyć specyfikę naszej morawskiej gwary, zwanej przez dialektologów – laską, występ „Krzanowickich Om” poprzedziła krótka prelekcja pani dyrektor dr Kornelii Lach.

Do szkoły wróciliśmy pełni wrażeń i podziwu dla artystów i organizatorów „Bajtel Gali”, otrzepując ubrania z resztek cukru pudru po pysznych pączkach i chruście.

Bożena Kreis 

PS Do występu kabaret przygotowała opiekunka zespołu – p. Bożena Kreis. Od jakiegoś czasu asystuje Jej Natalia Kretek (ucz. klasy II a Gimnazjum), która pomaga młodym omom w nauce nieraz trudnych tekstów gwarowych, w doborze garderoby i rekwizytów.

Zdjęcia: fot. Mariusz Dmowski, naszraciborz.pl

Skip to content