Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi:
nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła, w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych, dziesiątą, jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, którego celem było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie.

Z roku na rok coraz więcej uczniów bierze udział w konkursie. W naszej szkole uczniowie klas IV-VII również wzięli udział w tym konkursie. Laura Żurek i Daria Żurek otrzymały wyróżnienie w etapie wojewódzkim. Opiekunem był nauczyciel plastyki Beata Kaleja-Gorzalnik.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Skip to content