Konkurs plastyczne ,,Najładniejsza zakładka do książki”

Biblioteka szkolna wraz ze świetlicą szkolną zorganizowała konkurs plastyczny ,,Najładniejsza zakładka do książki”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas I – III. Celem konkursu było odkrywanie przez dzieci własnych uzdolnień, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenie sprawności manualnych, doskonalenie umiejśtności łączenia ze sobą różnych technik plastycznych oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Uczniowie wykonywali prace dowolną techniką plastyczną. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

W skład jury wchodzą:

Sylwia Hofrichter – p.o. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzanowicach

Monika Wramba – wice przewodnicząca Rady Rodziców

Debora Kosel-Strózik – nauczyciel

Anna Kołodziejska – nauczyciel

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy nazwiska laureatów konkursu:

I kategoria – klasa I

I miejsce: Emilia Herman

I miejsce: Lena Gorzalnik

II miejsce: Aleksandra Nowak

III miejsce: Filip Lopocz

Wyróżnienie:

Aleksandra Kunik

Jan Szymański

Maksymilian Waleczek

Julia Banaś

Szymon Cienciała

Zofia Raciak

II kategoria – klasy II-III

I miejsce: Lena Chmielewska

I miejsce: Daniel Udała

II miejsce: Paulina Ottawa

II miejsce: Hanna Filus

III miejsce: Maja Hutny

Wyróżnienie:

Diana Kolarczyk

Adam Fojcik

Jakub Fojcik

Julia Płotek

Nicole Nawrat

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym konkursie,
a laureatom gratulujemy
zwycięstwa.

Beata Kaleja-Gorzalnik

Anna Kołodziejska

Skip to content