Konkurs Korzenie i skrzydła

Konkurs Korzenie i skrzydła – doktorat Marceli Szymańskiej z Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach  zdobył I miejsce

 

 

Nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach, dr Marcela Szymańska, zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Korzenie i skrzydła” organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Badaczka przygotowała najlepszą pracę doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce pod tytułem: „Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice)” pod kierunkiem prof. Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Doroty Świtały-Trybek.

Uroczystość odebrania nagród odbyła się 5 kwietnia w Warszawie, a nagrody wręczył Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogólnopolski konkurs „Korzenie i skrzydła”

Do konkursu zgłoszono 23 prace magisterskie i 13 prac doktorskich. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich i dotykała między innymi problemów z zakresu architektury, sztuki, muzykologii, socjologii i geografii. Patronat nad konkursem „Korzenie i skrzydła” objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji
i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Radio.

O autorce

Marcela Szymańska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii; od 20 lat nauczycielka języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Krzanowicach (wcześniej Gimnazjum), egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, współorganizatorka Międzynarodowego Konkursu Gwary Laskiej Morawske rzadzyni selske hospodyni (10 edycji), członkini: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego; autorka monografii dialektologicznej (Gwara Krzanowic w powiecie raciborskim, Racibórz-Krzanowice 2009), współredaktorka książki popularnej o działalności krzanowickiego gimnazjum (Gimnazjum XXI wieku, Krzanowice 2019), autorka blisko 30 artykułów naukowych opublikowanych w punktowanych czasopismach. Liczne referaty na konferencjach naukowych w kraju (m.in. Opole, Wrocław, Kielce, Łódź, Warszawa, Przysucha, Bukowno, Katowice, Lublin) i za granicą (Czechy – Ołomuniec).

Zainteresowania naukowe: dziedzictwo kulturowo-językowe pogranicza śląsko-morawskiego (w szczególności: tradycyjna i współczesna kultura regionalna, pożywienie i pokarmy w kulturze, religijność i pobożność ludowa, turystyka kulturowa, regionalne odmiany języka).

Gratuluję naszej Koleżance tak wysokiego wyróżnienia i jednocześnie cieszę się, że Jej wieloletni trud został dostrzeżony. Pani Marcela to doświadczona nauczycielka i wielka pasjonatka spuścizny naszych przodków. Dzięki Jej pracom naukowym morawskie dziedzictwo kulturowe promowane jest w całej Polsce. Życzę Jej dalszego zapału i wielu interesujących pól badawczych.

po. Dyrektora szkoły

Marcin Obrusnik

 

 

Skip to content