Klasy ósme z wizytą w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau: 26.05.2023 r.

Bardzo ważne miejsce pamięci odwiedzili uczniowie klas ósmych. Po napisaniu egzaminów końcowych w dniu 26 maja uczestniczyli oni w wycieczce edukacyjnej do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady – obecnie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Celem wycieczki było budowanie świadomości patriotycznej i narodowej uczniów, wskazanie niszczącej siły totalitaryzmu; martyrologii narodu polskiego, a także budowanie w młodym pokoleniu sprzeciwu wobec wszelkich przejawów nienawiści. Hasłem przewodnim wyjazdu były słowa Piotra Konieczki: ,,Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”. Delegacja uczniów złożyła symboliczne znicze przy Ścianie Straceń jako dowód pamięci i hołdu oddanego wszystkim ofiarom, które zginęły w rąk nazistów.

Dla młodzieży była to przejmująca lekcja historii.

Inicjatorką wycieczki była p. Dominika Urbas. Opiekunami młodzieży byli: p. Anna Januszkiewicz, p. Marcela Szymańska, p. Zbigniew Szymański.   

Marcela Szymańska

Skip to content