Klasy III Gimnazjum na Festiwalu Perspektyw

16 października uczniowie klas III Gimnazjum w Krzanowicach brali udział w Festiwalu Perspektyw, który odbywał się w Arenie Rafako. Wydarzenie to realizowano w ramach tegorocznej edycji raciborskiego Festiwalu Nauki i Techniki.

Organizatorzy podają, iż głównym celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do zdobywania zawodów i kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego, lokalnego rynku pracy. Podczas festiwalu uczniowie III klas gimnazjów, nauczyciele i rodzice mogli w atrakcyjny, interaktywny sposób zapoznać się z ofertą edukacyjną raciborskiego szkolnictwa zawodowego. Odbyły się m.in. praktyczne pokazy zawodów, urządzeń, którymi dysponują warsztaty szkolne, samodzielnych prac (konstrukcji) raciborskich uczniów, pokazy nowoczesnych technologii (np. projektowanie CAD, drukowanie 3D), spotkania z naukowcami Polskiej Akademii Nauk (w ramach Dni Nauki i Techniki).

Celem programu jest kształtowanie u uczniów pozytywnej postawy uczenia się przez całe życie, a także wspomożenie dyrektorów szkół oraz organów prowadzących w analizowaniu efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.

Inicjatorką wyjazdu była mgr Magdalena Klima, nauczyciel biologii i chemii oraz doradca zawodowy w krzanowickim Zespole Szkół. Opiekunami uczniów byli: mgr Dominika Urbas, mgr Aleksandra Osadnik, mgr Adam Gębski. Udział w wydarzeniu był dla naszych uczniów całkowicie bezpłatny. Koszty przejazdu i udziału pokrywało Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

 

 

Marcela Szymańska w oparciu o:

http://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/45640-porozumienie-i-perspektywy—piatek-w-arenie-rafako.html

Skip to content