„Bo w każdym działaniu ważny jest początek” – uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017

W czwartek 1 września 2016 r. w naszym Zespole Szkół odbyła się uroczysta akademia rozpoczynająca nowy rok szkolny 2016/2017.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru (w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klasy III Gimnazjum: Kamil Raciak, Natalia Kretek, Paulina Miczajka)  i odśpiewania hymnu państwowego.

Na wstępie dyrektor Kornelia Lach powitała gości przybyłych na uroczystość: burmistrza Andrzeja Strzedullę, sekretarz gminy Ritę Serafin, przewodniczącą Rady Rodziców Magdalenę Kolińską, proboszcza ks. Tomasza Giergę, ks. wikarego Tomasza Cymbalistę, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców, dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły mury szkoły, uczniów Szkoły Podstawowej i młodzież gimnazjalną. Dyrektor poinformowała o zrealizowanych w czasie wakacji zamierzeniach, opowiedziała o planach i zadaniach na rozpoczynający się rok szkolny. Zakończyła ciepłymi, płynącymi z głębi serca życzeniami skierowanymi do nauczycieli, rodziców i uczniów, w których odwołała się do myśli Philla Bosmansa, flamandzkiego pisarza i duchownego: Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest i pogodne słowo. Następnie głos zabrał burmistrz Krzanowic, który jako przedstawiciel organu prowadzącego zapewnił o dobrym przygotowaniu szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Później zespół wokalny „Wiolinki” pod kierunkiem Kornelii Pawliczek-Błońskiej odśpiewał pełną optymizmu pieśń:

Wszystko wokół się zmienia, nawet Ty
Nasze wspólne marzenia to my
Małe i duże problemy – przeżyjemy
To nic dla nas
Razem wszystko przetrwamy
Nawet złe dni …

Najbardziej emocjonującym punktem inauguracji było pasowanie na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej i wręczenie dyplomów tym uczniom. W roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie pierwszej rozpocznie 17 uczniów. Wychowawstwo w tym zespole klasowym powierzono Gabrieli Hnidzie. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum również zostali potraktowani w sposób szczególny, tzn. delegaci obu klas złożyli przy sztandarze ślubowanie o następującej treści:

My, uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum w Krzanowicach, świadomi powagi chwili, uroczyście ślubujemy: godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu; w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności; dbać o honor szkoły i współtworzyć jej autorytet; okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz wszystkim ludziom; troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; dbać o piękno mowy ojczystej; szanować poglądy i przekonania innych; przeciwstawiać się objawom wulgarności i brutalności; być dobrym Polakiem i obywatelem.     

W części artystycznej zaprezentowali się nasi pierwszacy, ponownie zespół „Wiolinki” i wokalistka Magdalena Pohlmann.

Na zakończenie uroczystości dyrektor przedstawiła wychowawców poszczególnych zespołów klasowych i przydzieliła uczniom klasopracownie. W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej funkcjonować będzie 10 oddziałów klasowych, natomiast w Gimnazjum utworzono 5 oddziałów.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. Zapewne najciekawsze spotkanie odbyło się w sali Gabrieli Hnidy, gdzie pierwszacy otrzymali tyty ze słodyczami i plecaki od sponsora (Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.). W spotkaniu tym brali także udział rodzice tych dzieci.

Chcielibyśmy, żeby w naszej szkole przez cały rok nie zabrakło uśmiechu, pomocnej dłoni i życzliwego słowa. Niech to będzie czas zdobywania nowej wiedzy, zawiązywania nowych przyjaźni, nabywania nowych doświadczeń…

W imieniu Rady Pedagogicznej – Marcela Szymańska

 

Skip to content