Kampania wyborcza w Gimnazjum zakończona

Co roku we wrześniu uczniowie krzanowickiego Gimnazjum poznają zasady prawdziwych wyborów demokratycznych, obserwując lub uczestnicząc w kampanii wyborczej do Samorządu Gimnazjalnego.

3 października odbył się apel wyborczy, podczas którego najpierw przypomniano idee Janusza Korczaka, które stanowią  podstawowe inspiracje dla najważniejszego obecnie dokumentu broniącego praw dziecka, uchwalonej – z polskiej inicjatywy – Konwencji Praw Dziecka.

Następnie przypomniano prawa i obowiązki każdego ucznia i zaprezentowano multimedialnie sylwetki i zamierzenia kandydujących do Samorządu. Kandydaci przez miesiąc zabiegali o głosy, prezentując swoje kandydatury poprzez  plakaty wyborcze. Po apelu wyborczym  od poniedziałku do środy panowała cisza wyborcza, a w środę 5 października społeczność uczniowska przy pomocy kart wyborczych wybierała swoich przedstawicieli do Samorządu Gimnazjalnego. Wypełnione karty wyborcze wrzucano do zapieczętowanej urny. Po zebraniu wszystkich głosów dokonano komisyjnego podliczenia ich.

W skład Samorządu Gimnazjalnego na rok szkolny 2016/2017 weszli następujący uczniowie:

PRZEWODNICZĄCY- Robert Kaszny (75 głosów)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Szymon Nachlik (64 głosy)

SEKRETARZ: Ewa Walach (63 głosy)

SKARBNIK:  Paweł Jureczka (49 głosów), Patryk Klemenz (44 głosy)

REDAKTOR NACZELNY GIMZETKI: Sandra Gajda (54 głosy)

REDAKTOR POMOCNICZY: Natalia Kretek (49 głosów)

KOORDYNATORZY DYŻURÓW:  Patryk Kaszny (58 głosów), Michał Garbas (55 głosów)

 KOORDYNATORZY DYSKOTEK i IMPREZ SZKOLNYCH: Bartek Hryckiewicz (72 głosy), Dominik Mrowiec (45 głosów), Dominik Wyglenda (56 głosów)

REDAKTORZY GAZETKI ŚCIENNEJ:  Natalia Kretek (49 głosów).

Opiekunem Samorządu została mgr Aleksandra Osadnik, która koordynowała przebieg tegorocznej kampanii wyborczej i czuwała nad tym, by wszystko odbywało się “zgodnie z literą prawa”.

Nowo wybranemu Samorządowi życzymy pomysłów i zapału do pracy, dbania o interesy wszystkich uczniów oraz godnego reprezentowania społeczności gimnazjalnej w środowisku lokalnym. POWODZENIA W REALIZACJI PLANÓW I ZAMIERZEŃ!

Marcela Szymańska, Aleksandra Osadnik

Skip to content