Jubileuszowa X edycja Międzynarodowego Konkursu Gwary Laskiej „Morawske rzadzyni selske hospodyni” już za nami!

Dnia 29 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Krzanowicach odbyła się już X edycja Konkursu Gwary Laskiej Morawske rzadzyni selske hospodyni, którego głównym celem jest obudzenie w najmłodszym pokoleniu mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego poczucia dumy z „małej ojczyzny”, pokazanie bogactwa gwary morawskiej oraz przybliżenie tradycji i zwyczajów regionu. Od tego roku zmieniona została formuła Konkursu, gdyż zamiast scenek gwarowych uczniowie zaprezentowali recytacje tekstów gwarowych dwóch poetów pogranicza polsko-czeskiego: Feliksa Steuera i Jany Šlossarkovej.

Feliks Steuer to językoznawca, dialektolog, rodem z Sułkowa (k. Baborowa), żyjący w latach 1889-1950. Z zawodu był nauczycielem. Miał kwalifikacje do nauczania takich języków jak: niemiecki, francuski, angielski i polski. W okresie międzywojennym pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum w Katowicach. Miał poważne plany naukowe, nie udało się ich jednak zrealizować z powodu II wojny światowej, ale jego spuścizna jest bardzo bogata i cenna dla współczesnych badaczy różnych dyscyplin naukowych. Warto wspomnieć, że pochodził z prostej, wiejskiej rodziny – był synem kowala, który wytwarzał gwoździe. To właśnie jego ojciec jest tytułowym bohaterem książki wydanej w 1935 roku pt. „Ostatni gwojździaurz”. Steuer, oprócz prac naukowych, pisał gwarowe utwory prozatorskie i poetyckie przedstawiające życie codzienne ówczesnego społeczeństwa.

Jana Šlossarkova to z kolei współczesna poetka z kraiku hulczyńskiego, która wielokrotnie zasiadała w jury tego Konkursu. Z wykształcenia jest pielęgniarką. Zaczęła pisać dopiero, będąc na emeryturze. Dotychczas ukazało się drukiem kilkanaście tomików jej wierszy. Cieszą się one wielkim zainteresowaniem na polsko-czeskim pograniczu.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: posłanka na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, starosta raciborski Ryszard Winiarski oraz burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla.

Występy uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie:

  1. prof. dr hab. Marian Kapica – wieloletni przyjaciel naszej szkoły, wykładowca PWSZ w Raciborzu

  2. Brygida Abrahamczyk – radna powiatowa, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Raciborskiego, przewodnicząca DFK w Krzanowicach

  3. Brunon Stojer – nauczyciel, pasjonat – historyk, badacz przeszłości ziemi raciborskiej

  4. Pavel Kotlář – przyjaciel naszej szkoły, były starosta Haci, znawca gwary morawskiej

  5. Katarzyna Łozińska – emerytowana nauczycielka języka polskiego, przewodnicząca Koła Emerytów działającego w gminie Krzanowice.

Jury oceniało wykorzystanie słownictwa gwarowego, grę aktorską, strój i rekwizyty, ogólne wrażenie.

Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III i IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W sumie przed publicznością zaprezentowało się 18 uczestników.

WYNIKI ZMAGAŃ AKTORSKICH:

  1. kategoria wiekowa klasy I-III szkoły podstawowej:

I miejsce – PATRYK TERNKA (opiekun: Iwona Kamińska)

II miejsce ex aequo – PIOTR ŚWIERCZEK (opiekun: Jolanta Śliż)

      KAMIL PAWLIK z ZSO w Bieńkowicach (op.: Edyta Kalisz)

III miejsce – WIKTOR LAMLA (opiekun: Wera Ehr)

                           ARTUR ŚLIWKA (opiekun: Judyta Absalon)

                           JAKUB RAIDA (opiekun: Gabriela Hnida)

wyróżnienie – NATALIA SMOŁKA (opiekun: Katarzyna Bulenda)

2. kategoria wiekowa klasy IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce – JULIA KERNER (opiekun: Bożena Kreis)

II miejsce  – INES HOFRICHTER z ZSP w Borucinie (opiekun: Anna Kolbuch)

III miejsce – DAWID URBAS (opiekun: Bożena Kreis)

wyróżnienie – JULIA KUC z ZSP w Borucinie (opiekun: Anna Kolbuch)

3. kategoria wiekowa gimnazjum:

I miejsce – PAULINA HERZOG (opiekun: Anida Kaczmar)

II miejsce ex aequo  – MATEUSZ SZUBA, SZYMON SZUBA z ZS w Pietrowicach Wielkich (opiekun: Urszula Florian)

III miejsce – ANNA WISZKONY (opiekun: Marcela Szymańska)

                             PATRYK KASZNY (opiekun: Marcela Szymańska)

                             BIANKA KOTERBA z ZS w Pietrowicach Wielkich (opiekun: Urszula Florian)

Fundatorami nagród byli: Burmistrz Krzanowic, Starosta Raciborski, Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, Bank Spółdzielczy w Krzanowicach, Rada Rodziców przy ZS w Krzanowicach, DFK w Krzanowicach.

Cieszy fakt, że Konkurs jest dostrzegany i doceniany przez władze samorządowe i oświatowe. Przemawiający goście dziękowali organizatorom za wkład pracy w przygotowanie uroczystości i za pielęgnowanie lokalnych tradycji.

W imprezie wzięli udział wszyscy uczniowie ZS w Krzanowicach nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy gminy, którzy są sympatykami tego Konkursu. 

Koordynator konkursu: Marcela Szymańska

Skip to content