Jak pomóc rozwijać skrzydła – Dzień Kariery Zawodowej w naszym Gimnazjum

 

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych naszej szkoły, dlatego we wtorek 12 kwietnia 2016 r. zorganizowaliśmy Dzień Kariery Zawodowej w ramach prowadzonego przez szkołę doradztwa zawodowego. Celem podjętego działania było zaprezentowanie kierunków kształcenia, a tym samym ułatwienie młodym ludziom wyboru przyszłego zawodu.

Wspierając realizację działań podejmowanych w zakresie doradztwa zawodowego, swoje oferty edukacyjne na rok szkolny 2016/2017 oraz ścieżki kształcenia w poszczególnych zawodach przedstawili goszczący u nas przedstawiciele następujących szkół ponadgimnazjalnych z powiatu raciborskiego:

  • II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu
  • Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, które powstało na bazie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu (oficjalnie swoją działalność w nowym kształcie zainaugurowało 1 września 2015 roku)
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”, które powstało na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu (oficjalnie swoją działalność w nowym kształcie zainaugurowało 1 września 2015 roku)
  • Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Tego samego dnia o godz. 17.00 w ramach propagowania zagadnień z doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie z rodzicami i uczniami klas III. Zebranie otworzył p.o. dyrektora ZS w Krzanowicach mgr Marcin Obrusnik, witając licznie zebranych, następnie głos zabrała mgr Magdalena Klima – doradca zawodowy, która poinformowała rodziców o dopołudniowym przebiegu Dnia Kariery. Potem odbyła się prelekcja dot. różnic między kształceniem zawodowym a ogólnym, przeprowadzona przez pracownika Cechu Rzemiosł Różnych. Po części teoretycznej swoim bogatym doświadczeniem zawodowym podzielił się p. Karol Fulneczek – właściciel warsztatu samochodowego w Bieńkowicach, który od kilkunastu lat prowadzi praktyki zawodowe. Namawiał uczniów, którzy nie planują podjąć w przyszłości studiów wyższych (z różnych powodów), by wybrali zawód rzemieślniczy, dający szansę na znalezienie dobrej pracy w kraju. Natomiast wychowawcy klas III: mgr Marcela Szymańska i mgr Dominika Urbas przekazały informacje na temat formuły, arkuszy, warunków oraz procedur egzaminu gimnazjalnego 2016, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, w dniach 18-20 kwietnia br.

W opinii wychowanków i ich rodziców działanie to było potrzebne, bo dało możliwość zdobycia szeregu ważnych informacji edukacyjnych w tak krótkim czasie. A zatem być może dzień ten wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń krzanowickiej szkoły.

Koordynatorem Dnia Kariery Zawodowej w naszej szkole była mgr Magdalena Klima, za co w tym miejscu Jej dziękujemy.

Marcela Szymańska

Skip to content