IV edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Turystycznej, Harcerskiej i Patriotycznej stała się historią

17 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach odbyły się przesłuchania konkursowe uczniów szkół podstawowych. Wydarzenie objęto honorowym patronatem Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody oraz Burmistrza Krzanowic Andrzeja Strzedulli. Swój udział w konkursie zgłosiło 30 podmiotów wykonawczych z 12 szkół. Ogółem uczestników było 54. Jury w składzie: Kornelia Pawliczek-Błońska (przewodnicząca) oraz Alicja Ploch-Burda i Magdalena Klimek (członkinie) po przesłuchaniu wszystkich uczestników oceniło poziom prezentacji jako bardzo wysoki. Postanowiono nagrodzić następujące osoby:

 1. w kategorii klas I-III:
 • I miejsce ex aequo Helena Franica z Raciborskiego Ogniska Muzycznego (opiekunki: Magdalena Widriński i Agnieszka Patalong) i Jacek Galda ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach (opiekunka: Patrycja Witeczek)
 • II miejsce Martyna Durda ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich Ścibor (opiekunka: Karolina Siwoń)
 • III miejsce Wiktoria Deryło ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach (opiekunka: Natalia Łasiuk)

wyróżnienie: Julia Jańczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach (opiekunka: Karolina Siwoń) oraz Olaf Kokot ze Szkoły Podstawowej w Chałupkach (opiekunka: Teresa Lipiec)

 1. w kategorii: kl. IV-VI:
 • I miejsce Majka Durda ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich Ścibor (opiekunka: Karolina Siwoń)
 • II miejsce Maja Kroker z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach (opiekunka: Karolina Siwoń)
 • III miejsce ex aequo Julia Józefus ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach (opiekun: Krzysztof Fulneczek) i Milena Adamczewska ze Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu (opiekunka: Karolina Siwoń)

wyróżnienie: Magdalena Dobuch z Zespołu Szkół w Kietrzu (opiekunka: Karolina Siwoń)

 1. w kategorii kl. VII – VIII:
 • I miejsca nie przyznano
 • II miejsce Julia Płotek ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach (opiekunka: Agnieszka Kawulok)
 • III miejsce Łucja Szymiczek ze Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu (opiekunka: Karolina Siwoń)

wyróżnienie: Paulina Bartoszek ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach (opiekun: Krzysztof Fulneczek)

 1. w kategorii zespoły:
 • I miejsce zespół Wiolinki ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach (opiekunka: Agnieszka Kawulok)
 • II miejsce duet Emilia Franica i Angelika Zdziebko ze Szkoły Podstawowej nr 3 Kamila Baczyńskiego w Raciborzu (opiekun: Marceli Reszka)
 • III miejsce zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach (opiekun: Krzysztof Fulneczek).

Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Starosta Raciborski, Burmistrz Krzanowic i Dyrektor szkoły Marcin Obrusnik. Serdeczne podziękowania dla sponsorów konkursu (byli nimi: Starostwo Powiatowe, Gmina Krzanowice i Rada Rodziców przy SP w Krzanowicach) oraz twórczyń scenografii: Beaty Kalei-Gorzalnik, Marii Myschi i Debory Kosel-Strózik. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i właściwy przebieg festiwalu.    

Agnieszka Kawulok – inicjatorka i organizatorka konkursu

Skip to content