Innowacja pedagogiczna

19 listopada w naszej szkole ruszyła kolejna innowacja pedagogiczna. Jej tytuł to „Z tradycjami we współczesność – czy dzieci znają zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe w naszej małej ojczyźnie?”.

 W ramach podejmowanych działań innowacyjnych chętni uczniowie kl. I-VIII oraz uczęszczający na zajęcia świetlicowe, będą poznawali tradycje i zwyczaje- adwentowe i bożonarodzeniowe – naszego regionu, tzw. małej ojczyzny.

Dzieci będą nabywać nowe doświadczenia i umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

W trakcie zajęć, spotkań i warsztatów dzieci i młodzież podniosą poziom wiedzy o zwyczajach i obrzędach ludowych wspólnych dla całego kraju, a w szczególności małej ojczyzny.

Tematyka zajęć obejmuje pracę związaną z książką, tj. wyszukiwanie informacji nt. historii pojawienia się danego zwyczaju czy obrzędu; z wykorzystywaniem nowych technologii (korzystanie z katalogów bibliotecznych online, wyszukiwanie informacji w sieci); wykorzystaniem technik teatralnych, plastycznych, muzycznych,tanecznych.

Działania innowacyjne zakończy przedstawienie jasełkowe, które zostanie wystawione 21 grudnia.

Debora Kosel-Strózik

Skip to content