Gminny bieg profilaktyczny

 

27 września 2014 Zespół Szkół w Krzanowicach wspólnie z Zespołem Świetlic Opiekunczo-Terapeutycznych Gminy Krzanowice zorganizował I Gminny Bieg Profilaktyczny „Wolni od przemocy”. Celem biegu było zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy rówieśniczej jak również przemocy domowej. Każdy z uczestników biegu otrzymał koszulkę z hasłem „Wolni od przemocy”, która była deklaracją uczestników na przeciwstawianie się złu.

W biegu, który odbył się na terenie Zespołu Szkół w Krzanowicach brało udział 21 rodzin, 117 indywidualnych uczestników biegu, w wieku od przedszkola po ludzi dorosłych i emerytów, oraz wielu zaproszonych gości. Najliczniejszą grupę biegaczy stanowili nasi uczniowie, a szczególnie wyróżniły się klasy: Ia SP oraz Ia Gimnazjum. Bieg przeprowadzono w 14 kategoriach wiekowych, oraz odbył się bieg VIP-ów, w którym wystartowali m.in. burmistrz miasta Krzanowice p. Manfred Abrahamczyk, dyrektor ZS w Krzanowicach p. Kornelia Lach, przwodnicząca Rady Rodziców p. Katarzyna Kerner. Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali cenne nagrody i medale, a dla wszystkich pozostałych uczestników przygotowano także nagrody pocieszenia. Dla niektórych uczestników biegu były to pierwsze w życiu zdobyte medale. W organizację biegu szczególnie zaangażowani byli: Marcin Obrusnik, Zbigniew Szymański oraz Adam Gębski.

Skip to content