Gimnazjaliści z wizytą u raciborskich stróżów prawa i w Szkole Mistrzostwa Sportowego

W dniu 30.05.17 r. nasze gimnazjalistki (uczennice kl. II i III) odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Raciborzu. Podczas wizyty, której celem było poznanie specyfiki zawodu policjanta i innych służb mundurowych, młodzież zapoznała się z codziennymi zadaniami, jakie wykonują policjanci.

Gimnazjalistki, zwiedzając obiekty komendy, poznały specyfikę zawodu policjanta, jego wady i zalety oraz sprzęt, jaki jest wykorzystywany do codziennej służby. W czasie wizyty zwiedzającym mundurowi omówili najnowsze narzędzia  pozwalające  na poznanie problemów i opinii mieszkańców, jakimi są  program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja Komenda”. Priorytetem działań Policji jest wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem i ułatwienie kontaktu w razie potrzeby zgłoszenia interwencji lub uzyskania kompetentnej i profesjonalnej informacji. Wizycie uczniów towarzyszyła świetna atmosfera połączona z dużym zaangażowaniem młodzieży.

Uczennice zainteresowane zawodem służb mundurowych wspólnie w opiekunami zwiedziły  w tym dniu także Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Otrzymały komplet dokumentów dotyczący naboru do szkoły.

W ramach bardzo dobrej współpracy z Policją w dniu 29.05.2017 r. pedagog szkolny zorganizowała  dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej na terenie szkoły zajęcia z policjantami (K. Klimek. D. Rubacki) na temat Cyberzagrożeń i odpowiedzialności za czyny popełnione w tym obszarze. Przedstawiono prezentację multimedialną. Poszerzono wiedzę na temat konsekwencji grożących sprawcom cyberprzemocy i o prawach ofiary. Uświadomiono o formach cyberzagrożeń.

Alina Wiśniewska

Skip to content